ΤΕΛ. ΝΕΑ
20 Ιανουαρίου 2016

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην Τράπεζα Πειραιώς - Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της Τραπέζης Πειραιώς αναλαμβάνει και επίσημα ο κ. Σταύρος Λεκκάκος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Λεκκάκος αναλαμβάνει τη θέση του CEO, η οποία έμεινε κενή μετά την παραίτηση του Άνθιμου Θωμόπουλου.
Ακολουθεί αναλυτικά η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς, το οποίο συνεδρίαση σήμερα, Τετάρτη 20 Ιανουαρίου:

Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2 παρ 2 (ε) της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.07.2005 και του άρθρου 9 του καταστατικού, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 20η Ιανουαρίου 2016, σε συνέχεια της παραίτησης του Εκτελεστικού μέλους, Διευθύνοντος Συμβούλου και CEO κ. Άνθιμου Θωμόπουλου, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 ως εξής:

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ
-Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου

Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
-Νικόλαος Χριστοδουλάκης του Μιχαήλ

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
-Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου

Εκτελεστικά Μέλη
-Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)
-Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, Εντεταλμένη Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη
-Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Στυλιανός Γκολέμης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Χαρίτων Κυριαζής του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Πέτρος Παππάς του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν επίσης οι ορισθέντες Εκπρόσωποι:
-Αικατερίνη Μπερίτση του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)
-Γεράσιμος Τσιαπάρας του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου (Ν.3723/2008)