ΤΕΛ. ΝΕΑ
20 Ιανουαρίου 2016

The Mall και Golden Hall σε έναν ιδιοκτήτη

Με την απόκτηση επιπλέον ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ECE-LAMDA HELLAS S.A., διαχειρίστριας εταιρείας των εμπορικών κέντρων THE MALL ATHENS και GOLDEN HALL η Lamda Development είναι πλέον ο μοναδικός ιδιοκτήτης.

Δεδομένου ότι η Lamda κατείχε ήδη το 34% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, καθίσταται πλέον μέτοχος του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία εφεξής μετονομάζεται σε «Malls Management Services A.Ε.».

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, με την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, η εισηγμένη εταιρεία αποκτά πλήρη έλεγχο της διαχείρισης των εμπορικών της κέντρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης, καθώς και για σκοπούς εξοικονόμησης κόστους.