ΤΕΛ. ΝΕΑ
20 Απριλίου 2016

Alpha Bank: 1.000 εργαζόμενοι προς αποχώρηση

Στην αποχώρηση περίπου 1.000 ατόμων θα αποσκοπεί το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που ετοιμάζει η τράπεζα.

Όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, η Alpha Bank σχημάτισε στο δ' τρίμηνο του 2015 πρόβλεψη για κόστος προγράμματος εθελουσίας ύψους 64,3 εκατ. ευρώ.

Η µείωση του αριθμού των εργαζομένων θα συντελέσει στην επίτευξη σηµαντικών ωφελειών στο λειτουργικό κόστος, επιτρέποντας την τήρηση της δέσμευσης για περιορισµό του συνολικού κόστους στην Ελλάδα.