ΤΕΛ. ΝΕΑ
15 Απριλίου 2016

Πολύ γνωστά ονόματα της αγοράς τέθηκαν υπό επιτήρηση

Σε κατηγορία επιτήρησης μεταφέρονται οι μετοχές των εταιριών «FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.», «ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» και «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της ΕΧΑΕ, ενώ επίσης αποφασίστηκε η διαγραφή του ΣΜΕ επί των μετοχών της εταιρείας «FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.», καθώς και η παύση συναλλαγών δανεισμού τίτλων επί των εν λόγω μετοχών για λόγους προστασίας της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών.

Την ίδια στιγμή, οι μετοχές της εταιρίας «ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.» μεταφέρονται από την κατηγορία Προς Διαγραφή στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ και οι μετοχές της εταιρίας «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» μεταφέρονται από την Κατηγορία Επιτήρηση στην Κατηγορία Προς Διαγραφή, λόγω χαμηλών ετήσιων συνολικών εσόδων (<€2 εκ.).

Οι προαναφερθείσες αλλαγές ισχύουν από τη συνεδρίαση της Παρασκευής, 15 Απριλίου 2016.