ΤΕΛ. ΝΕΑ
22 Μαΐου 2016

Αυτός είναι ο νέος ΕΝΦΙΑ - Οι κλίμακες

Νέα κλίμακα υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου ακινήτων φέρνει το νομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή.

Προκειμένου να εξασφαλίσει τα φορολογικά έσοδα που θα έχανε από τη μείωση των αντικειμενικών αξιών, το υπουργείο Οικονομικών μειώνει το αφορολόγητο από τις 300.000 στις 200.000 ευρώ ενώ θεσπίζει νέα κλιμάκια με συντελεστές που θα φτάνουν ακόμη και το 1,15% για μεγάλες περιουσίες άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικά για όσους έχουν ακίνητα σε ακριβές περιοχές –για τιμές ζώνης άνω των 4000 ευρώ δεν υπήρξε μείωση των αντικειμενικών αξιών- οι επιβαρύνσεις θα είναι πολύ μεγάλες καθώς για περιουσίες τις τάξεως των 400.000 ευρώ μόνο ο συμπληρωματικός φόρος θα ανέλθει στα 425 ευρώ από 100 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα.

Αναλυτικά, η νέα κλίμακα υπολογισμού του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 - 200.000 0,0%
200.000,01 - 250.000 0,10%
250.000,01 - 300.000 0,15%
300.000,01 - 400.000 0,30%
400.000,01 - 500.000 0,50%
500.000,01 - 600.000 0,60%
600.000,01 - 700.000 0,80%
700.000,01 - 800.000 0,90%
800.000,01 - 900.000 1,00%
900.000,01 - 1.000.000 1,05%
1.000.000,01 - 2.000.000 1,10%
Υπερβάλλον 1,15%

Για πρώτη φορά, στον συμπληρωματικό φόρο ακινήτων θα υπαχθούν και τα εκτός σχεδίου οικόπεδα τα οποία μέχρι σήμερα απαλλάσσονταν του συμπληρωματικού φόρου.

Πέρα από την αύξηση του συμπληρωματικού φόρου –τόσο με την διεύρυνση της φορολογικής βάσης όσο και με την αύξηση των συντελεστών αλλά και τη μείωση του αφορολογήτου- επέρχονται και άλλες αλλαγές:
1. Στα νομικά πρόσωπα, αυξάνεται ο συμπληρωματικός φόρος κατά 10% από 0,5% στο 0,55%.
2. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα για την παραγωγή και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, παύουν να απαλλάσσονται από τον συμπηρωματικό φόρο ΕΝΦΙΑ και θα φορολογούνται στο εξής με 0,1%
3. Αυξάνονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κυρίου φόρου επί των οικοπέδων. 

Συγκεκριμένα, οι νέοι συντελεστές διαμορφώνονται στο εξής :

Μοναδιαία αξία (€/μ2) Φ.Ζ. Συντελεστής φόρου (€/μ2)
0,01 - 2,00 01 0,0037
2,01 - 4,00 02 0,0075
4,01 - 6,00 03 0,0125
6,01 - 10,00 04 0,0185
10,01 - 14,00 05 0,0285
14,01 - 20,00 06 0,0375
20,01 - 50,00 07 0,0750
50,01 - 75,00 08 0,1490
75,01 - 100,00 09 0,1850
100,01 - 150,00 10 0,2470
150,01 - 200,00 11 0,3700
200,01 - 300,00 12 0,5550
300,01 - 400,00 13 0,7400
400,01 - 500,00 14 0,9900
500,01 - 600,00 15 1,2500
600,01 - 700,00 16 1,6000
700,01 - 800,00 17 1,8500
800,01 - 900,00 18 2,0950
900,01 - 1.000,00 19 2,3500
1.000,01 - 1.500,00 20 3,1000
1.500,01 - 2.000,00 21 3,7000
2.000,01 - 3.000,00 22 4,9500
3.000,01 - 4.000,00 23 7,4000
4.000,01 - 5.000,00 24 9,2500
5.000,01+ 25 11,2500
fpress.gr