ΤΕΛ. ΝΕΑ
24 Μαΐου 2016

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ο Διευθύνων Σύμβουλος πούλησε 800.000 μετοχές

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ανακοίνωσε, ότι ο κύριος Γεωργακόπουλος Χρήστος, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, προέβη στις 20/05/2016 σε πώληση 800.000 Κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 1.120.000 ευρώ.

Επιπλέον, η κυρία Γεωργακοπούλου Ελένη, πρόσωπο συνδεδεμένο κατά την έννοια του Νόμου 3340/2005 με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, κύριο Χρήστο Γεωργακόπουλο, προέβη στις 20/05/2016 σε αγορά 250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας 350.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, ο κύριος Διαμαντόπουλος Γεώργιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, προέβη στις 20/05/2016 σε αγορά 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας 140.000 ευρώ.