ΤΕΛ. ΝΕΑ
14 Μαΐου 2016

Σε δύσκολη θέση μεγάλη ελληνική βιομηχανία

Πρόκειται για μί από τις γνωστότερες ελληνικές αλλαντοβιομηχανίες η οποία έχει μπει σε ζημιογόνο τροχιά τα τελευταία χρόνια και οι ιδιοκτήτες της αναζητούν έξοδο μέσω εξαγοράς.

Ο λόγος για την ηπειρώτικη αλλαντοβιομηχανία ΒΙΚΗ των αδελφών Παπαγιάννη. Η ζημιογόνα πορεία της σε συνδυασμό με τα αρνητικά ίδια κεφάλαια και την συρρίκνωση του τζίρου λόγω του έντονου ανταγωνισμού και της γενικότερης πτώσης της κατανάλωσης αποτελούν ένα δυσεπίλυτο γρίφο για τις κινήσεις της επόμενης ημέρας.

Ως πιό αποδοτικές λύσεις διαφαίνονται η εξεύρεση κάποιου επενδυτή για συμμετοχή στην βιομηχανία ή η πώλησή της.

Ξεκίνησε το 1973 από μια ομάδα γεωπόνων στην Άρτα και έφθασε στο υψηλότερο σημείο της απόδοσής της να ελέγχει 5 επιχειρήσεις. Πλέον όμως σήμερα έχει γύρω στα 26 εκατ. τραπεζικά δάνεια, με το σύνολο των υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων) να κινείται στα επίπεδα των 40 εκατ. Γεγονότα που καθιστούν όποια κίνηση για εξεύρεση επενδυτή αρκετά δύσκολη.