ΤΕΛ. ΝΕΑ
14 Μαΐου 2016

740 προσλήψεις από 2 αεροπορικές εταιρείες στην Ελλάδα

Οι αεροπορικές εταιρείες Swissport και Skyserv προχωρούν σε κάλυψη 740 θέσεων στην Ελλάδα για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους λόγω τουριστικής περιόδου.

Οι προσλήψεις θα ξεκινήσουν από 15 Μαϊου έως και τα μέσα Ιουνίου. 

Οι προς κάλυψη ειδικότητες:

- Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Επιβατών (230 θέσεις)
Προϋποθέσεις
Απόφοιτοι Λυκείου. Πτυχιούχοι σχολής Αεροπορικών Σπουδών θα προτιμηθούν

Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο First Certificate
Γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας επιθυμητή

Εμπειρία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης, Αεροπορική εταιρεία ή αντιπρόσωπο επιθυμητή

Γνώσεις Η/Υ

Ηλικία 20-40

- Εργάτες Φορτοεκφορτωτές (255 θέσεις)
Προϋποθέσεις
Προϋπηρεσία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης επιθυμητή

Κάτοχος Αδείας Οδήγησης Β Κατηγορίας
Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή
Ηλικία 20-40

- Υπάλληλοι Πίστας (112 θέσεις)
Απόφοιτοι Λυκείου. Πτυχιούχοι σχολής Αεροπορικών Σπουδών θα προτιμηθούν
Προϋπηρεσία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης, Αεροπορική εταιρεία ή αντιπρόσωπο επιθυμητή
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο First Certificate

Γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας επιθυμητή

Γνώσεις Η/Υ
Κάτοχος Αδείας Οδήγησης Β Κατηγορίας

Ηλικία 20-40

- Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (94 θέσεις)

Άδεια Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή

Προϋπηρεσία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης, επιθυμητή

Ηλικία 20-50

- Οδηγοί Λεωφορείου (50 θέσεις)
Άδεια Οδήγησης Δ' Κατηγορίας

Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή

Προϋπηρεσία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης, επιθυμητή

Ηλικία 20-50