ΤΕΛ. ΝΕΑ
7 Ιουνίου 2016

8,8 εκατομμύρια € η ζημιά από πυρκαγιά σε γνωστό εργοστάσιο

Στα 8,8 εκατ. ευρώ προσδιορίζεται το ύψος της ζημιάς από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 28/03/2016 στη γραμμή παραγωγής μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας της Druckfarben στον Ασπρόπυργο.

Σε ανακοίνωσή της , η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης δεν θα επηρεασθούν αρνητικά εξαιτίας της πυρκαγιάς, δεδομένου ότι τόσο ο πάγιος εξοπλισμός και τα αποθέματα όσο και η κάλυψη της απώλειας κερδών είναι επαρκώς ασφαλισμένα.

Βάσει των εκτιμήσεων της εταιρίας , το ύψος της ζημιάς που αφορά την αξία του πάγιου εξοπλισμού και των αποθεμάτων που καταστράφηκαν προσδιορίζεται σε € 8,8εκ.

Στη παρούσα φάση το ύψος της αποζημίωσης που σχετίζεται με την απώλεια κερδών δεν μπορεί να προσδιορισθεί με σχετική ακρίβεια γιατί μεταξύ άλλων σχετίζεται και με τον χρονικό ορίζοντα της πλήρους αποκατάστασης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας.

Η είσπραξη της ασφαλιστικής αποζημίωσης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας χρήσης. Ήδη ποσό € 4,0 εκ. έχει εκταμιευθεί από τις ασφαλιστικές εταιρίες ως προκαταβολή.

Η εταιρία για την εξυπηρέτηση των πελατών της έχει θέσει σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις της στην Χαλκίδα. Ήδη το σύνολο σχεδόν των κωδικών μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας παράγονται στην Χαλκίδα είτε μέσω επεξεργασίας πρώτων υλών, είτε μέσω μεταποίησης ημιετοίμων προϊόντων, με αποτέλεσμα την εξυπηρέτηση πλέον σε μεγάλο βαθμό των παραγγελιών των πελατών της.

Ωστόσο στρατηγική επιλογή της εταιρίας είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας της μονάδας παραγωγής μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας στον Ασπρόπυργο. Ο χρόνος υλοποίησης της εν λόγω επένδυσης δεν μπορεί ακόμη να προσδιορισθεί επακριβώς.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας κατέβαλαν και θα συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι επιπτώσεις από το ατυχές αυτό γεγονός να αμβλυνθούν, αντιμετωπίζοντας το σαν μία νέα μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία για το μέλλον.