ΤΕΛ. ΝΕΑ
2 Ιουνίου 2016

Αμερικανικό Hedge Fund ελέγχει το 6,5% της Τράπεζας Πειραιώς

Σε ορθή επανάληψη πρόσφατης ανακοίνωσης που είχε δημοσιεύσει αναφορικά με το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η εταιρεία Alden Global Capital LLC (Alden), προχώρησε την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 η Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα Πειραιώς που κατέχει έμμεσα η Alden - ως διαχειρίστρια 6 επενδυτικών κεφαλαίων (funds) και λογαριασμών συνταξιοδοτικών ταμείων (pension plan accounts) καθένα εκ των οποίων κατέχει ποσοστό κατώτερο του κατώτατου ορίου του 5% - και ενσωματώνονται σε μετοχές και χρηματο-πιστωτικά μέσα την 1η Απριλίου 2016 ξεπέρασε το ελάχιστο όριο του 5%, ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος του Ν.4374/2016.

Η Alden κατέχει έμμεσα 418.479.310 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά  ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι ποσοστό 4,792% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της τραπέζης)  και  χρηματο-πιστωτικά μέσα (συμβάσεις  ανταλλαγής  με  δικαίωμα διευθέτησης τοις μετρητοίς), τα οποία αντιστοιχούν σε 145.776.627 δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 1,669% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας).

Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχούν σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα, μετά το ανωτέρω κρίσιμο γεγονός της έναρξης ισχύος του Ν. 4374/2016, είναι 564.255.937 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,461% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας. 

Όπως επισημαίνει η Τράπεζα Πειραιώς, η Alden δεν είναι «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του Ν.3556/2007.