ΤΕΛ. ΝΕΑ
1 Ιουνίου 2016

Εξαγορά του 40% της Eurolife

Σε σταδιακή εξαγορά του 40% της Eurolife προχωρά  η καναδική Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS), προκειμένου να στηρίξει τη χρηματοδότηση της απόκτησης του 80% της ασφαλιστικής από τη Fairfax. 

Όπως αναφέρεται στην πρόσφατη επιστολή προς τους μετόχους της Fairfax, η διοίκηση ακολουθεί το μοντέλο που ακολούθησε στην απόκτηση της Brit, το οποίο προβλέπει την απόκτηση σε βάθος πενταετίας του 40% της Eurolife από την OMERS.

Ήδη, από τον Μάρτιο του 2016 η OMERS έχει αποκτήσει το 30%, με το ποσοστό να αναμένεται να ανέλθει στο 40%, επιτρέποντας στο καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο μία ικανή απόδοση. 

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Fairfax θα αποκτήσει το 80% της Eurolife από την Eurobank έναντι 316 εκατ. σε μετρητά ενώ η Eurobank θα διατηρήσει το υπόλοιπο 20%.

Η Συναλλαγή περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ζωής και γενικών ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, τη θυγατρική μεσιτείας ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και τις συμβάσεις τραπεζοασφαλιστικής (bancassurance agreements) μεταξύ θυγατρικών της Eurolife, της Eurobank και θυγατρικών της αναφορικά με την αποκλειστική διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία μέσω του δικτύου πωλήσεων της Eurobank.

Η Συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό σημείο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Eurobank, όπως αυτό εγκρίθηκε αρχικώς τον Απρίλιο του 2014 από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναθεωρήθηκε πρόσφατα, καθόσον επιβεβαιώνεται η ισχυρή δέσμευση της Eurobank για την υλοποίηση της στρατηγικής της αναφορικά με τη σταδιακή αποχώρησή της από μη τραπεζικές δραστηριότητες εντός συγκεκριμένων προθεσμιών και η επανεστίαση των πόρων και της προσοχής της διοίκησής της σε αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες.

Ποια είναι η OMERS

Η OMERS, επισήμως Ontario Municipal Employees Retirement System, είναι ένα συνταξιοδοτικό ταμείο που δημιουργήθηκε το 1962 για να χειριστεί τις συνταξιοδοτικές παροχές των εργαζομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην καναδική επαρχία του Οντάριο. 
bankingnews.gr