ΤΕΛ. ΝΕΑ
24 Ιουνίου 2016

Folli Follie Group: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της FF Group έλαβε σήμερα Παρασκευή τις ακόλουθες αποφάσεις μεταξύ άλλων:

Εξέλεξε νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το Aρθρο 37 του Ν. 3693/2008 με πενταετή θητεία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από 11 μέλη:

1) Δημήτριος Κουτσολιούτσος

2) Αικατερίνη Κουτσολιούτσου

3) Γεώργιος Κουτσολιούτσος

4) Εμμανουήλ Ζαχαρίου

5) Jiannong Quian

6) Ειρήνη Νιώτη

7) Ζαχαρίας Μαντζαβίνος

8) Ευάγγελος Κουμανάκος

9) Περικλής Σταματιάδης

10) Ηλίας Κουλουκουντής

11) Ηλίας Κούκουτσας

Εκ των ανωτέρω ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι: Περικλής Σταματιάδης, Ευάγγελος Κουμανάκος και Ζαχαρίας Μαντζαβίνος.

8. Επικύρωσε την από 06-04-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή του κυρίου Κουμανάκου Ευαγγέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κυρίου Γεωργίου Αρώνη.