ΤΕΛ. ΝΕΑ
30 Ιουνίου 2016

Μπορεί ο Σκλαβενίτης να σώσει τον Μαρινόπουλο;

Πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν ότι ο Σκλαβενίτης προτίθεται να καταθέσει αύριο επιστολή μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, στους δικηγόρους της Μαρινόπουλος, οπότε και εκδικάζεται το αίτημα της Μαρινόπουλος για την υπαγωγή της σε διαδικασία εξυγίανσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η επιστολή παρουσιάζει τις πιθανότητες συμμετοχής της στις διαδικασίες εξυγίανσης της Μαρινόπουλος με βάση το άρθρο 99, σε συνεργασία πάντοτε με τους πιστωτές και τις δανείστριες τράπεζες. Όμως θέτει και πολλές προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων είναι η διενέργεια ικανοποιητικού due diligence, η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η διατήρηση των υφισταμένων λειτουργιών της Μαρινόπουλος (όπως δίκτυο) αλλά και όσων διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης.