ΤΕΛ. ΝΕΑ
10 Ιουνίου 2016

Ο καλύτερος CEO στην Ελλάδα

Σημαντικές διακρίσεις για την Alpha Bank στο πλαίσιο της ετήσιας διεθνούς δημοσκοπήσεως της εταιρίας Extel που σκοπό έχει την ανάδειξη των καλύτερων ευρωπαϊκών εταιριών στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Αlpha Bank ∆ημήτριος Π. Μαντζούνης ψηφίσθηκε ως 1ος καλύτερος CEO στην Ελλάδα και 18ος πανευρωπαϊκά, σε σύνολο 106 CEO ευρωπαϊκών τραπεζών.

O γενικός διευθυντής Βασίλειος Ε. Ψάλτης ψηφίσθηκε ως 1ος καλύτερος CFO στην Ελλάδα και 9ος πανευρωπαϊκά, σε σύνολο 97 CFO Ευρωπαϊκών τραπεζών.