ΤΕΛ. ΝΕΑ
25 Ιουνίου 2016

Το κρίσιμο Σαββατοκύριακο του Μαρινόπουλου

Ένα πλήρες σχέδιο σωτηρίας της αλυσίδας supermarket Μαρινόπουλος έχουν εκπονήσει οι τράπεζες, και πάνω στη βάση αυτού συζητούν τόσο η ιδιοκτήτρια
οικογένεια, όσο και η πλευρά του Σκλαβενίτη.

Το σχέδιο, που αποκαλύπτει σήμερα το FnB Daily, είναι δομημένο πάνω στην παραδοχή ότι ο Μαρινόπουλος "προετοιμάζεται για την υποβολή αιτήματος, σύμφωνα με το Α99 του Ν. 3588/2007".

Η κίνηση αυτή τινάζει στον αέρα τη συμφωνία με το Σκλαβενίτη, αφού, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η συναλλαγή, για την οποία υπεγράφησαν το Μνημόνιο
Κατανόησης της 10ης Φεβρουαρίου και το Μνημόνιο Συμφωνίας της 21ης Μαρτίου, μεταξύ των δύο πλευρών, "δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί".

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει την πλευρά Σκλαβενίτη να εξετάζει το ενδεχόμενο να πάρει μέρος σε προσπάθεια διάσωσης του Μαρινόπουλου, είτε απευθείας, είτε μέσω θυγατρικής εταιρείας.

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο ίδιο σχέδιο προτείνεται ο Σκλαβενίτης να πάρει το 75% των μετοχών τόσο της Μαρινόπουλος, όσο και των θυγατρικών της, μαζί με τα εμπορικά σήματά τους - εκτός από αυτό της Carrefour -, με την ιδιοκτήτρια οικογένεια να διατηρεί το 25%.

Το σύνολο των εταιρειών αφορά στις: Μαρινόπουλος, Express M, Ξυνός, Πειραϊκό, Μαρκέτα, Παλαμάρης, Κρόνος, ΟΚ Anytime Market, CRM, Guedo Holdings, Chris Cash and Carry, Ζεύξη, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δρυμός. 

Εξαιρούνται οι εταιρείες: Marinopoulos Coffee Company, CMB BV Netherlands (and holdings), Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Βασικό ζητούμενο είναι να δωθει λύση και στο θέμα της αρνητικής καθαρής θέσης της Μαρινόπουλος. Αυτό σημαίνει ότι ο Σκλαβενίτης δε θα χρειαστεί να καταβάλει πάνω απο 75 εκ. ευρώ μέσα στη χρονιά, ενώ αναλαμβάνει και υποχρέωση για πληρωμή επιλέον 50 εκ ευρώ απο το 2019.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Βασικό προαπαιτούμενο είναι η οριστική συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές της Μαρινόπουλος, υπο τις ακόλουθες προυποθέσεις:
• Διατήρηση του δικτύου καταστημάτων και όλων των επιχειρηματικών δραστηριωτητων του δικτύου και διασφάληση μη υπάρξης καταγγελιών
μισθώσεων, κατασχέσεων ή άλλων νομικών ενεργειών σε στοιχεία ενεργητικού όλων των προαναφερθεισών επιχειρήσεων.
• Χρηματοδότητη του ομίλου στο διάστημα Ιουνίου- Σεπτεμβρίου 2016, σε ότι αφορά τουλάχιστον τις αμοιβές του προσωπικού και τα μισθώματα, ώστε να διατηρηθεί σε λειτουργία. Αλλιώς, όπως επισημαίνεται, "κινδυνεύει απο διακοπή ή/και μεγάλες διαταράξεις της λειτουργίας του, καθώς και από απώλεια καταστημάτων. Για το τετράμηνο αυτό, τα ποσά εκτιμώνται στα 50 εκ ευρώ, χωρίς την εξυπηρέτηση leasing.
• Due Diligence: ο έλεγχος από την πλευρά Σκλαβενίτη θα αφορά και σε θέματα, όπως τα υπόλοιπα προμηθευτών, που δεν έχουν συμφωνηθεί, απογραφή και αποτίμηση αποθεμάτων, υποχρεώσεις από φορολογικές παραβάσεις. Επίσης, τα ευρήματα του ελέγχου δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 20 εκ ευρώ σε
σχέση με τα οικονομικά στοιχεία του ομίλου, όπως αυτά έχουν εκτιμηθεί από τις τράπεζες 

  • Εξυγίανση ισολογισμού. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμφωνίας εξυγίανσης είναι οι εξής:

1. Μεταφορά υποχρεώσεων προς Carrefour - 116 εκ. ευρώ από Ελλάδα και 36 εκ. ευρώ από Κύπρο - σε άλλες εταιρείες, με ταυτόχρονη αποδοχή από τους Γάλλους της συμφωνίας.

2. Κεφαλαιοποίηση ενδο-εταιρικών δανείων, 140 εκ. ευρώ από την Αφοι Μαρινόπουλοι.

3. Μετατροπή δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου - μαζί με τις απαιτήσεις forfaiting 34 εκ. ευρώ - σε μακροπρόθεσμα δάνεια 20 ετούς διάρκειας, με αποπληρωμή κεφαλαίου 70% στη λήξη, και 30% από το έκτο έτος έως τη λήξη του δανείου και επιτόκιο 1% cash coupon

4. Άρση εγγυήσεων ή άλλων εξασφαλίσεων του ομίλου υπέρ εταιρειών στα Βαλκάνια 

5. Ολοκλήρωση διαδικασίας εθελοντικής απομείωσης πιστωτών: Αποδοχή
κουρέματος 40%, σε ποσοστό 85% του συνόλου των εμπορικών προμηθευτών (στα 535 εκ. ευρώ, έως 30 Απριλίου). Τονίζεται ότι πρέπει να συγκεντρωθεί "το σύνολο των απαιτούμενων πλειοψηφιών αυξημένων, για λόγους ασφαλείας, κατά 10% (π.χ. όπου 60% θα ισχύει 70%), οι οποίοι - πιστωτές θα έχουν δώσει την έγκρισή τους για την αποδοχή του Επιχειρηματικού Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, στα πλαίσια του άρθρου 106β

6. Συμφωνία με τους βασικούς ιδιοκτήτες ακινήτων (Πανγαία, Helens, κ.ά.), με
πληρωμή των οφειλόμενων - μέχρι Δεκέμβριο 2016 - μισθωμάτων σε βάθος
τριετίας και μείωση 10% απο το 2017 

7. Ολοκλήρωση και έγκριση της διαδικασίας του άρθρου 106β του Πτωχευτικού Κώδικα, μέσω της παραπάνω συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία προβλέπει υποχρεωτικό κούρεμα για τους πιστωτές, που δε συμφώνησαν στο
εθελοντικό, και ρύθμιση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο (107 εκ. ευρώ) σε 15ετία, χωρίς προσαυξήσεις 

NEA ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το σχέδιο εκτιμά τις συνολικές ταμειακές ανάγκες (μαζί με αυτές από το κούρεμα) για φέτος στα 440 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 θα δοθούν από το Σκλαβενίτη και τα 365 με νέα δάνεια, που θα συνοδεύονται από τους παρακάτω όρους: 

• 20ετής διάρκεια, με αποπληρωμή κεφαλαίου 70% στη λήξη και 30% από το έκτο έτος μέχρι τη λήξη του δανείου
• Επιτόκιο 1% (cash coupon) 
• Εγγυήσεις από το Σκλαβενίτη στην εκταμίευση των κεφαλαίων, με την προϋπόθεση ότι το due diligence θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και θα δοθεί
το πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η νέα χρηματοδότηση χορηγείται άμα τη υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης
και τη δεσμεύση του 85% του συνόλου των υποχρεώσεων σε εμπορικούς προμηθευτές.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το 70% του συνόλου των υποχρεώσεων και το 50%
των εμπραγμάτως ή με προσημείωση υποθήκης ή με ειδικό προνόμιο
εξασφαλισμένων πιστωτών. 

Οι εμπορικοί προμηθευτές - από τη στιγμή που η αποπληρωμή γίνεται με βάση την υπογεγραμμένη από αυτούς συμφωνία εξυγίανσης - δεσμεύονται
στην εθελοντική μείωση των απαιτήσεών τους και παραιτούνται τυχόν απαιτήσεών τους, ανεξάρτητα από το πώς θα καταλήξει η διαδικασία του άρθρου 106β. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνει αναχρηματοδότηση των τριών τελευταίων δόσεων (Δεκέμβριος 2016 με Ιούνιο-Δεκέμβριο 2017) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου του Σκλαβενίτη, 56 εκατομμυρίων ευρώ, σε βάθος δεκαετίας και χωρίς την υποχρέωση τήρησης covenants.
Πηγή