ΤΕΛ. ΝΕΑ
5 Ιουλίου 2016

Αυτό είναι το νέο χαρτονόμισμα των 50 €

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε το νέο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ το οποίο θα δοθεί στην κυκλοφορία τον Απρίλιο 2017.

Το χαρτονόμισμα των 50 ευρώ είναι αυτό με την ευρύτερη χρήση, καθώς αντιστοιχεί στο 45% του συνόλου των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία. Υπάρχουν περισσότερα χαρτονομίσματα των 50 ευρώ σε κυκλοφορία από ό,τι χαρτονομίσματα των 5, των 10 και των 20 ευρώ μαζί. 

Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ περιλαμβάνει ένα παράθυρο με προσωπογραφία – ένα νέο και καινοτόμο χαρακτηριστικό που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ της σειράς "Ευρώπη".

Όταν το τραπεζογραμμάτιο παρατηρείται στο φως, ένα διαφανές παράθυρο στο επάνω μέρος του ολογράμματος αποκαλύπτει μια προσωπογραφία της Ευρώπης, μιας μορφής από την ελληνική μυθολογία, η οποία είναι ορατή και στις δύο όψεις του τραπεζογραμματίου. Η ίδια προσωπογραφία εμφανίζεται και στο υδατογράφημα. Στην πρόσθια όψη του τραπεζογραμματίου υπάρχει ένας "αριθμός με βαθυπράσινο χρώμα", ένας γυαλιστερός αριθμός ο οποίος, όταν παρατηρείται υπό γωνία, αλλάζει χρώμα από βαθύ πράσινο σε βαθύ μπλε και δημιουργεί μια αίσθηση κίνησης του φωτός από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. Αυτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας διευκολύνουν την εξακρίβωση της γνησιότητας του νέου τραπεζογραμματίου των 50 ευρώ με τη μέθοδο των τριών ελέγχων: "έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος, εξέταση υπό γωνία".