ΤΕΛ. ΝΕΑ
13 Ιουλίου 2016

Η Κομισιόν προτείνει οι μετανάστες να έχουν και υποχρεώσεις

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους, ενιαίους κανόνες και προϋποθέσεις παροχής ασύλου στην επικράτεια της Ε.Ε. σε μια προσπάθεια ανάσχεσης του συνεχιζόμενου κύματος προσφύγων προς την ευρωπαϊκή επικράτεια και επιβολής τάξης.

Στόχος των προτάσεων είναι η ενιαία μεταχείριση των αιτούντων άσυλο προσφύγων στην Ε.Ε. με τρόπο, ώστε να σταματήσει η μετακίνηση των προσφύγων εντός της Ε.Ε. όσο περιμένουν απάντηση στο αίτημά τους, η οποία αναστατώνει την ομαλή λειτουργία της Ζώνης Σένγκεν.

Οι προτεινόμενες διαδικασίες θα δημιουργήσουν κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο προδιαγραφών στις υποδομές φιλοξενίας προσφύγων σε ολόκληρη την Ε.Ε., ενώ θα καταστήσουν ενιαίο το επίπεδο κρατικής στήριξης που θα λαμβάνουν, θέτοντας παράλληλα κοινούς κανόνες παροχής αδειών παραμονής, ταξιδιωτικών εγγράφων και πρόσβασης στην αγορά εργασίας, σε σχολεία, σε προγράμματα κοινωνικής στήριξης και σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Εάν οι πρόσφυγες αποχωρήσουν από τη χώρα στην οποία έχουν υποβάλλει αίτημα παροχής ασύλου, κινδυνεύουν το αίτημά τους να απορριφθεί, ενώ θα ξεκινάει από το μηδέν ο υπολογισμός της πενταετούς περιόδου αναμονής απάντησης για το αίτημά τους μετά την οποία λαμβάνουν το δικαίωμα μακροπρόθεσμης παραμονής.

Επίσης προτείνεται ένα πανευρωπαϊκό σύστημα μετεγκατάστασης προσφύγων απ' ευθείας από τις υποδομές φιλοξενίας τους, με τις χώρες να λαμβάνουν 10.000 € για κάθε έναν πρόσφυγα που υποδέχονται (μετά την παροχή ασύλου).