ΤΕΛ. ΝΕΑ
13 Ιουλίου 2016

Ιατρικό Αθηνών: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Ιατρικό Αθηνών συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό Μέλος.
Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό Μέλος.
Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό  Μέλος.
Κωνσταντίνος Παμπούκης του Γεωργίου,  Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.
Βασίλειος Τουντόπουλος του Δημητρίου, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.
Jan Liersch του Ruediger, Μέλος  μη εκτελεστικό.
Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Η θητεία των μελών τους ολοκληρώνεται στις 23 Ιουλίου του 2019.