ΤΕΛ. ΝΕΑ
7 Ιουλίου 2016

Μειώθηκε κατά 2,5 δις € ο ELA στις Ελληνικές Τράπεζες

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Τράπεζα της Ελλάδος μειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες κατά 2,5 δισ. ευρώ, στα 58,6 δισ. ευρώ.

Στις 6 Ιουλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 58,6 δισεκ. ευρώ έως και την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 2,5 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.