ΤΕΛ. ΝΕΑ
25 Ιουλίου 2016

Νέος Πρόεδρος στην Επιτροπή Παιγνίων

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίστηκε νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) ο κ. Ευάγγελος Καραγρηγορίου, με τετραετή θητεία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για τον διορισμό του στη θέση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής είχε διατυπώσει θετική γνώμη κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2016.

Ο κ. Ευάγγελος Καραγρηγορίου κατείχε θέση Μέλους στην προηγούμενη σύνθεση της Ε.Ε.Ε.Π.
Με την ίδια απόφαση ορίστηκαν ο κ. Βενετσάνος Ρογκάκος και η κ. Δέσποινα Χαλκίδη ως Μέλη, επίσης, με τετραετή θητεία. Περαιτέρω ανανεώθηκε η θητεία του κ. Παναγιώτη Βαγιανού και του κ. Ηλία Κατρακάζη για τέσσερα έτη, η θητεία των οποίων είχε λήξει στις 19.12.2015 και είχε παραταθεί αυτοδίκαια για έξι μήνες,σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3051/2002.

Η νέα σύνθεση της Ε.Ε.Ε.Π. έχει ως εξής:
Ευάγγελος Καραγρηγορίου, Οικονομολόγος, Πρόεδρος.
Βενετσάνος Ρογκάκος, Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος.
Δέσποινα Χαλκίδη, Συνταξιούχος Τραπεζικός, Μέλος.
Παναγιώτης Βαγιανός, Ηλεκτρολόγος−Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος.
Ηλίας Κατρακάζης, Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος.
Σοφοκλής Αλιφιεράκης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Χρηματοοικονομικά, Μέλος.
Γεώργιος Θεοδωρής, Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Στρατηγική Διοίκηση και στα Χρηματοοικονομικά, Μέλος.
Ελένη Γεωργοπούλου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος.
Ηλίας Τσεριώνης, Δικηγόρος με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο, Μέλος.