ΤΕΛ. ΝΕΑ
20 Ιουλίου 2016

Τράπεζα Πειραιώς: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση του Προέδρου

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι το Δ.Σ. της ανασυγκροτήθηκε σε σώμα μετά την παραίτηση του Μιχάλη Σάλλα από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, παραμένοντας ως Επίτιμος Πρόεδρος.

Ως εκ τούτου, μετά την ανασυγκρότηση σε σώμα, το Δ.Σ. έχει την εξής σύνθεση:

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ
-Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα

Αντιπρόεδροι ΔΣ
– Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Α’ Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη

Εκτελεστικό Μέλος
– Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, Β’ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εκτελεστικά Μέλη
-Γεώργιος Πουλόπουλος του Ιωάννη , Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη
-Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Alexander Blades του Ζήση, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
-Χαρίτων Κυριαζής του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Arne Berggren του Sten, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Karel De Boeck του Gerard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-David Hexter του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει επίσης η ορισθείσα Εκπρόσωπος:
-Αικατερίνη Μπερίτση του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)