ΤΕΛ. ΝΕΑ
16 Ιανουαρίου 2017

Γνωστή αλυσίδα super market μοιράζει μέρισμα ενώ έχει χρέη

Πρόκειται για μια από τις γνωστές αλυσίδες super market η οποία διαθέτει ήδη 50 καταστήματα στο λενανοπέδιο Αττικής και συνεχώς προσθέτει και άλλα.

Η ανάπτυξή της όμως προκαλεί ερωτηματικά καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του BankingNews, διανέμει μερίσματα όταν έχει οφειλές προς το δημόσιο.
Τα στοιχεία του ισολογισμού του 2015 (ετήσια χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2015) είναι εξόχως αποκαλυπτικά. 
Ειδικότερα στον ισολογισμό του 2015, η Προμηθευτική εμφανίζει έσοδα 100,1 εκ ευρώ και κέρδη προ φόρων 1,514 εκ ευρώ. 

Στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων τα κέρδη προ διάθεση στα οποία περιλαμβάνονται κέρδη προηγούμενων το ποσό προς διάθεση εμφανίζεται 4,622 εκ Ευρώ και η εταιρία μοιράζει μέρισμα 2,070 εκ Ευρώ ποσό που υπερβαίνει τα κέρδη προ φόρων της εν λόγω χρήσης.

Παράλληλα ο ορκωτός λογιστής αναφέρει ότι η εταιρία κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης με ασφαλιστικές εισφορές 2,03 εκ Ευρώ τις οποίες δεν είχε μάλιστα καταβάλλει.

Έτσι τα ίδια κεφάλαια, τα κέρδη και οι μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού είναι ισόποσα αυξημένοι. 

Ουσιαστικά η εταιρία μόνο από την εφαρμογή της συγκεκριμένης παρατήρησης δεν θα είχε κέρδη αλλά ζημίες. Bankingnews.gr Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->