Trending

Τράπεζα Πειραιώς: Γενική Συνέλευση Μετόχων - Τα θέματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, κατά τη συνεδρίασή του την 23.05.2018 αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Τράπεζας και την από 23.05.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Grand Ballroom» του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», (Βασ. Γεωργίου Α’, αρ. 1, 105 64Αθήνα)

Σε  περίπτωση  μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α ́ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Golden Room» του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», (Βασ. Γεωργίου Α’, αρ. 1, 105 64Αθήνα).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017-31.12.2017, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

2.Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017-31.12.2017

4.Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.20185.

5.Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2017 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

6.Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά τηνέννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) εταιρειών

7.Διάφορες ανακοινώσεις. 
Νεότερη Παλαιότερη