Trending

Προχωρά η φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας εντός του 2018

Σε νομοθετικές προτάσεις για τη φορολόγηση των κερδών, που παράγει η ψηφιακή οικονομία, επιδιώκει να έχει καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τα τέλη του έτους. Ήδη, η σχετική συζήτηση σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της Ένωσης έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες, ενώ - σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters - οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. θα συζητήσουν αυτήν την εβδομάδα προτάσεις για την υιοθέτηση ενός φόρου για τον ψηφιακό κύκλο εργασιών μέχρι το τέλος του έτους. Να σημειωθεί ότι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. θα συναντηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στη Βιέννη. 

Ήδη, η Ε.Ε. έχει εκτιμήσει ότι ένας προσωρινός έμμεσος φόρος με συντελεστή 3% επί ορισμένων εσόδων από ψηφιακές δραστηριότητες θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετα φορολογικά έσοδα της τάξης των €5 δις ετησίως στα κράτη - μέλη.

Ένας έμμεσος φόρος 3% επί των εσόδων από ψηφιακές δραστηριότητες θα δημιουργήσει έσοδα €5 δις ετησίωςΟι ψηφιακές επιχειρήσεις υπόκεινται επί του παρόντος σε μέσο πραγματικό συντελεστή φόρου ίσο προς το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή της παραδοσιακής οικονομίας στην Ε.Ε. Η υφιστάμενη κατάσταση δημιουργεί ανισότητες στη φορολογική πολιτική και ως εκ τούτου επιδιώκεται η ανατροπή της, ώστε ψηφιακές και παραδοσιακές εταιρείες να φορολογούνται με δίκαιο και ισότιμο τρόπο και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και τα περισσότερα κράτη - μέλη. 

Τα μικρότερα κράτη με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, όπως το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία, που φιλοξενούν μεγάλες πολυεθνικές, θέλουν οι αλλαγές της Ε.Ε. να συνδυαστούν με μια παγκόσμια μεταρρύθμιση της ψηφιακής φορολογίας, η οποία συζητείται επί χρόνια χωρίς αποτέλεσμα. Μεγαλύτερα κράτη, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, που ισχυρίζονται ότι έχουν χάσει εκατομμύρια ευρώ εσόδων λόγω της μετατόπισης των φορολογητέων κερδών των ψηφιακών ομίλων σε χώρες με χαμηλότερες φορολογίες, θέλουν μια γρήγορη λύση. Υποστηρίζουν, συνεπώς, την πρόταση της Επιτροπής για ένα φόρο 3% στα ψηφιακά έσοδα μεγάλων επιχειρήσεων σε όλη την Ε.Ε., ο οποίος θα εισαχθεί πριν από μια γενική αναμόρφωση των φορολογικών κανόνων. 

Φόβοι
Για να ξεπεραστούν ορισμένες από τις επικρίσεις εναντίον του μέτρου, η Αυστρία - που ασκεί την Προεδρία της Ε.Ε. - προτείνει να μειωθεί το πεδίο εφαρμογής του. Συγκεκριμένα, να επικεντρωθεί μόνο στα έσοδα από διαφημίσεις μέσω Διαδικτύου, στις οποίες υπερέχουν Google και Facebook, καθώς και στα έσοδα από αγορές, όπως το Amazon. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισηγηθεί - νωρίτερα απ’ ό,τι η παγκόσμια κοινότητα - νέους κανόνες, για να διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακές δραστηριότητες φορολογούνται με δίκαιο και φιλικό προς την ανάπτυξη τρόπο. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει υποβάλει, ήδη, δύο νομοθετικές προτάσεις. Η πρώτη πρόταση θα δώσει στα κράτη - μέλη τη δυνατότητα να φορολογούν τα κέρδη που παράγονται στην επικράτεια τους, ακόμη κι αν η επιχείρηση δεν έχει φυσική παρουσία. Μια ψηφιακή πλατφόρμα θα θεωρείται ότι έχει φορολογητέα “ψηφιακή παρουσία” ή ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση σε ένα κράτος – μέλος, αν πληροί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: Υπερβαίνει το κατώτατο όριο ετησίων εσόδων €7 εκατ. σε ένα κράτος - μέλος, έχει περισσότερους από 100.000 χρήστες σε ένα κράτος σε ένα φορολογικό έτος και δημιουργεί πάνω από 3.000 επιχειρηματικές συμβάσεις για ψηφιακές υπηρεσίες με επιχειρηματίες χρήστες σε ένα φορολογικό έτος. 


Έμμεσος φόρος
Η δεύτερη πρόταση της Επιτροπής αφορά την επιβολή ενός προσωρινού φόρου επί ορισμένων εσόδων από ψηφιακές δραστηριότητες. Το σύστημα αυτό θα εφαρμοστεί μόνον ως προσωρινό μέτρο, έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση με ενσωματωμένους μηχανισμούς για τη μείωση του ενδεχομένου διπλής φορολόγησης. 

Τα κράτη - μέλη θα εισπράττουν τα φορολογικά έσοδα εκεί όπου βρίσκονται οι χρήστες και ο φόρος θα επιβάλλεται μόνο στις επιχειρήσεις με συνολικά ετήσια έσοδα €750 εκατ. παγκοσμίως και €50 εκατ. στην Ε.Ε. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η μη επιβάρυνση των μικρότερων νεοφυών εταιρειών. Banks.com.gr Ας συνδεθούμε στο LinkedIn για να διαβάζετε πρώτοι τα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη