Trending

Μαζικές προαγωγές στη Deloitte Ελλάδας

Στην προαγωγή έξι διευθυντικών στελεχών της σε Partners προχώρησε η Deloitte Ελλάδος, με το σύνολο των Partners να ανέρχεται τον Ιούνιο του 2022 στους 46, εκ των οποίων οι 12 είναι γυναίκες. Συγκεκριμένα, τα στελέχη που προήχθησαν είναι οι: Κωνσταντίνος Κακολύρης και Σοφία Μαρία Μανώλη στο τμήμα Audit & Assurance, Ελευθερία Κυριακοπούλου και Σέργιος Τάκος στο τμήμα Financial Advisory, Σπυρίδων Μπισισίδης στο τμήμα Risk Advisory και Ρενάτο Τζεφεράκος στο τμήμα Consulting.


Ο κ. Κωνσταντίνος Κακολύρης, Partner στο τμήμα Audit & Assurance, εργάζεται τα τελευταία 16 χρόνια στη Deloitte Ελλάδος, διαθέτοντας εκτενή εμπειρία σε τακτικούς ελέγχους χρηματοοικονομικών καταστάσεων ομίλων που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και σε λοιπούς κλάδους. Ως διοικητικό μέλος της Ομάδας Υπηρεσιών Διασφάλισης (Assurance Services), έχει ηγηθεί έργων παροχής υπηρεσιών διασφάλισης, cross-functional έργων υλοποίησης λογιστικών συστημάτων και παροχής υπηρεσιών δέουσας επιμέλειας σε θέματα λογιστικής (accounting due diligence), έργων ανασχεδιασμού διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας, καθώς και υπηρεσιών παροχής λογιστικών συμβουλών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και πτυχιούχος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η κα. Σοφία Μαρία Μανώλη, Partner στο τμήμα Audit & Assurance, εργάζεται τα τελευταία 15 χρόνια στην Deloitte Ελλάδος, όπου έχει ασχοληθεί με ελεγκτικά έργα σε ναυτιλιακές εταιρείες εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια, καθώς επίσης και σε πλήθος ναυτιλιακών εταιρειών-ομίλων ιδιωτικών συμφερόντων και έργων ελέγχου εσωτερικών διαδικασιών, ενώ έχει μεγάλη εμπειρία στα ελεγκτικά πρότυπα PCAOB/AICPA και ΙSA. Γνωρίζει άριστα τους κανονισμούς της Επιτροπής Ασφάλειας και Ανταλλαγής των Ηνωμένων Πολιτειών (Securities and Exchange Commission – SEC), δεδομένου του ρόλου της να διασφαλίζει ότι όλες οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες που ελέγχονται σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα PCAOB συμμορφώνονται με τους κανονισμούς SEC. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (CPA, Καναδάς και Illinois, USA) και κάτοχος πτυχίου στη Λογιστική και τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Simon Fraser University του Βανκούβερ, Καναδάς.

H κα Ελευθερία Κυριακοπούλου, Partner στο τμήμα Financial Advisory, διαθέτει πάνω από 14 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, εκ των οποίων τα τελευταία 8 στην Deloitte, στην παροχή υπηρεσιών στον χρηματοοικονομικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει ηγηθεί έργων ειδικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων τραπεζικών ιδρυμάτων, αγοραπωλησιών χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων, ανάλυσης και στρατηγικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων και έχει συμμετάσχει σε έργα μετατροπής χρηματοοικονομικών καταστάσεων από ΕΛΠ σε ΔΠΧΑ, σε έργα αποκοπής (carve out) περιουσιακών στοιχείων κατά την αναδιοργάνωση αλλά και απομόχλευση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από τα κόκκινα δάνεια, σε έργα ελέγχου ποιότητας περιουσιακών στοιχείων (AQR) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς και σε έργα ελέγχου εσωτερικών διαδικασιών. Είναι κάτοχος πτυχίου στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Ο κ. Σέργιος Τάκος, Partner στο τμήμα Financial Advisory, εργάζεται τα τελευταία 10 χρόνια στην Deloitte Ελλάδος, όπου έχει συμμετάσχει και ηγηθεί πολυάριθμων έργων ειδικών χρηματοοικονομικών ελέγχων (financial due diligence) στο πλαίσιο Συγχωνεύσεων και Εξαγορών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Είναι πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Durham, ενώ είναι Fellow στο Association of Chartered Certified Accountants (FCCA). 

Ο κ. Σπυρίδων Μπισισίδης, Partner στο τμήμα Risk Advisory, διαθέτει εκτενή εμπειρία στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό έργων που άπτονται του ευρύτερου πεδίου των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Κατά τη 12ετή του πορεία, ενδεικτικά, έχει ηγηθεί έργων μεγάλης έκτασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στα πεδία της ανάπτυξης και επικύρωσης υποδειγμάτων πιστωτικού κινδύνου, εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, σε Ασκήσεις Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) και Διαχείρισης Κεφαλαίων (Capital Management), καθώς επίσης και ως Subject Matter Expert σε τακτικούς ελέγχους οικονομικών καταστάσεων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε θέματα που άπτονται των μεθοδολογιών επιμέτρησης εκτιμώμενων πιστωτικών ζημιών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master στη Διεθνή Λογιστική και Χρηματοοικονομική από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Strathclyde και είναι μέλος της Επαγγελματικής Ένωσης Ορκωτών Λογιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΑCCA).

Ο κ. Ρενάτο Τζεφεράκος, Partner στο τμήμα Consulting, με εστίαση στην ομάδα Core Business Operations, εργάζεται τα τελευταία 10 χρόνια στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Εξειδικεύεται σε θέματα Διοικητικής Πληροφόρησης, Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Λειτουργικού Μετασχηματισμού στο πλαίσιο Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Στην επαγγελματική σταδιοδρομία του έχει ηγηθεί μεγάλου αριθμού έργων για τη βελτιστοποίηση του Λειτουργικού Μοντέλου μέσω της αξιοποίησης δεδομένων για εταιρείες και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με εστίαση στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Επίσης, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη Στρατηγική Πληροφορικής και διασύνδεσης συστημάτων πληροφορικής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Συστήματα Επικοινωνίας Δεδομένων από το Brunel University στην Αγγλία και εξειδίκευσης σε Business Intelligence & Performance Management από το Business School του Πανεπιστημίου της Bologna στην Ιταλία.  

Με αφορμή τις προαγωγές των νέων Partners ο κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte δήλωσε: «Στην Deloitte αποδεικνύουμε καθημερινά ότι πιστεύουμε στους ανθρώπους μας και στηριζόμαστε σε αυτούς, τόσο για την επιτυχία μας όσο και για να δημιουργούμε συνεχώς προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας και όλους τους stakeholders μας. Mαζί με τα νέα ταλέντα, η υπεραξία των έμπειρων στελεχών είναι ζωτικής σημασίας για κάθε σύγχρονο οργανισμό. Οι έξι νέοι Partners αντιπροσωπεύουν με τον καλύτερο τρόπο την αξιοποίηση της εμπειρίας και την επιβράβευση της εξαιρετικής προσπάθειας που γίνεται από όλα τα στελέχη της Deloitte καθημερινά. Τους εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο τους, διευρυμένο ρόλο». Banks com gr
Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->
Ας συνδεθούμε στο LinkedIn για να διαβάζετε πρώτοι τα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη