Trending

Δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο: Εμπαιγμός μέσω εκτροπής

Λάβαμε την ακόλουθη καταγγελία από το ΣΥΔΑΝΕΦ:

Άλυτο πρόβλημα για χιλιάδες δανειολήπτες παραμένει ο τρόπος αντιμετώπισης της εξωφρενικής ανόδου του ελβετικού φράγκου, που καθιστά απολύτως προβληματική την αποπληρωμή αυτού του είδους δανείων. Σοβαρότατος είναι πλέον ο κίνδυνος  να κοκκινίσουν χιλιάδες δάνεια παρόλο που έως σήμερα στην συντριπτική τους πλειοψηφία εξυπηρετούνται κανονικά.

 
Η Ελλάδα δυστυχώς επέλεξε να πράξει διαφορετικά από τις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ε.Ε. μη προκρίνοντας έτσι τα δικαστήρια δυναμική ερμηνεία των σχετικών κοινοτικών οδηγιών για τα δάνεια με ρήτρα ξένου νομίσματος, προκειμένου τα νοικοκυριά να μην υπερχρεώνονται, χρωστώντας σήμερα οι δανειολήπτες όσα αρχικά δανείστηκαν, αν όχι παραπάνω.
 
Όπως έγινε γνωστό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να υποβάλλει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγγελία κατά της Ελλάδος, η οποία και εισήχθη, αναφορικά με την παραβίαση από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδος (Άρειος Πάγος) του άρθρου 267 Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), με σοβαρότατο κίνδυνο η Ελλάδα να βρεθεί επί παραβάσει και χιλιάδες δανειολήπτες (μέλη ΣΥΔΑΝΕΦ) να δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
 
Κατόπιν του δελτίου τύπου που εξέδωσε ο ΣΥΔΑΝΕΦ και επιστολών που απέστειλε τόσο στους Βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου, όσο και στους Βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου, άμεσα ανταποκρίθηκαν 40 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ καταθέτοντας ερώτηση με τίτλο «Σε αδιέξοδο δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες ελβετικού φράγκου» προς τον Υπουργό Οικονομικών, κο Σταϊκούρα στις 13/4/2022.
Δείτε  την ερώτηση εδώ https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11932193.pdf
Ενώ καταλήγουν ερωτώντας τον:
1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να απαλλαγούν οι δανειολήπτες από τις υπέρογκες χρεώσεις, που προέκυψαν από την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να μετατραπούν σε ευρώ τα συγκεκριμένα δάνεια, χωρίς επιβάρυνση των δανειοληπτών;
3. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να υπολογιστεί το δάνειο, οι δόσεις που καταβλήθηκαν και το υπόλοιπο του δανείου βάσει της ισοτιμίας που ίσχυε κατά την εκταμίευση;
 
Εμπαιγμός…
 
Η απάντηση του Υπουργού κου Σταϊκούρα, η οποία βασίστηκε μεταξύ άλλων και σε έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος και με την οποία τόσο ο ίδιος ο Υπουργός όσο και το επιτελείο του θεώρησαν πως έχουν ολοκληρώσει την υποχρέωσή τους ως προς τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ήταν ουσιαστικά ατελής σε σχέση με τα όσα έθιγαν οι 40 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απάντηση που δόθηκε στηρίχτηκε στο Ν. 4438/16, ο οποίος είναι αποτέλεσμα υποχρέωσης της χώρας μας να ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία 2014/17/ΕΕ, και με τον οποίο πράγματι θεσπίστηκαν διατάξεις οι οποίες μεταξύ άλλων ρυθμίζουν τις συμβάσεις πίστωσης σε ξένο νόμισμα και ισχύουν από την εφαρμογή του νόμου. Αυτό που σκοπίμως , θεωρούν οι δανειολήπτες, παρέλειψε να αναφέρει ο Υπουργός είναι πως η ενσωμάτωση της εν λόγω οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη καλύπτει νομικά δάνεια που χορηγούνται από την ψήφιση του νόμου και μετά. ΔΕΝ έχει δηλαδή εφαρμογή στα δάνεια τα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί. Οι Βουλευτές, δηλαδή, μετέφεραν την αγωνία και το άλυτο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν χιλιάδες δανειολήπτες και ο αρμόδιος υπουργός απήντησε πως έχει εκδοθεί προστατευτικός νόμος για τα δάνεια που ΘΑ χορηγηθούν στο μέλλον (από το 2016 και μετά, όταν η χορήγηση των δανείων για τα όποια έχουν ασκηθεί συλλογικές αγωγές, έγινε την περίοδο 2006- 2009- την περίοδο δηλαδή που δεν είχε εκδοθεί ούτε καν η ευρωπαϊκή οδηγία).
 
Λίγες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 29/4/2022, μετά από ενημέρωση που παρείχε ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, επαναφέρει το ζήτημα ο Πρόεδρος του κόμματος Ελληνική Λύση, κος Βελόπουλος με σχετική ερώτηση με θέμα: «Παραβίαση από τον Άρειο Πάγο υποχρεώσεων που επιβάλλει το ενωσιακό Δίκαιο εις βάρος των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο» προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.
 
Δείτε  την ερώτηση εδώ https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11944490.pdf
 
Η εκτροπή …
 
Ο τρόπος με τον οποίο δόθηκε ως απάντηση εκ μέρους του Υπουργού Δικαιοσύνης για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα που αφορά τη ζωή χιλιάδων οικογενειών είναι τόσο εντυπωσιακός όσο και προκλητικός. Αρχικά παρατηρείται ότι προωθεί την ερώτηση του κυρίου Βελόπουλου στο γραφείο της Προέδρου του Αρείου Πάγου και μέσω της από 12/05/2022 απάντηση της κυρίας Προέδρου Μαρίας Γεωργίου, θεωρεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι καλύφθηκε η κοινοβουλευτική του υποχρέωση. Δείτε το έγγραφο της Προέδρου του Αρείου Πάγου εδώ : https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/11970457.pdf
Επί της ουσίας της απαντήσεως της κυρίας προέδρου, αντιπαρερχόμενοι το ύφος της, προδικαστικό ερώτημα δικαιούνται να αποστέλλουν στο ΔΕΕ όλα τα δικαστήρια όλων των βαθμίδων, ενώ ο Άρειος Πάγος, από τον οποίο είχε ζητηθεί με τη συλλογική αγωγή κατά της Eurobank ήδη από τον Ιανουάριο του 2020 να σταλεί προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να αποστέλλει προδικαστικά ερωτήματα. Υποχρεούται μάλιστα από το ευρωπαϊκό δίκαιο (ΣΕΕ & ΣΛΕΕ), δηλαδή τις ευρωπαϊκές συνθήκες οι οποίες έχουν υπερνομοθετική ισχύ, με βάση το άρθρο 28 του Συντάγματος. Σε αυτή την υποχρέωσή του ο Άρειος Πάγος δεν ανταποκρίθηκε, παραβιάζοντας το ενωσιακό δίκαιο και εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς.
Περαιτέρω, η απόφαση του ΔΕΕ που εκδόθηκε στις 21/12/2021, στην οποία αναφέρεται η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, καθόλου δεν περιλαμβάνει τα όσα ισχυρίζεται η ίδια. Ούτε οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου που κρίνουν ότι ο ίδιος δεν παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο, κρίνεται ότι επαρκούν ως προς την κρίση τους αυτή, και για τον επιπλέον λόγο ότι, καθήκον του ΔΕΕ δεν είναι να κρίνει αποκλειστικά αν παραβιάζεται ή όχι το ενωσιακό δίκαιο, αλλά να βοηθά στην ερμηνεία του. Με λίγα λόγια, ο Άρειος Πάγος μη αποστέλλοντας το προδικαστικό ερώτημα, το μόνο που έκανε σίγουρα είναι ότι παραβίασε τη μία και μοναδική υποχρέωσή του σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο.
 
Πέραν όμως αυτού, που άπτεται της ουσίας της απαντήσεως, και έχει νομικές και θεωρητικές προεκτάσεις, που εκφεύγουν και του σκοπού της ερωτήσεως του κυρίου Βελόπουλου, είμαστε αντιμέτωποι με ένα θεσμικό ατόπημα ολκής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος στην παρούσα περίπτωση φαίνεται ότι λειτούργησε σαν η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου να είναι υπάλληλός του και της αναθέτει καθήκοντα, εν προκειμένω να απαντήσει στην κοινοβουλευτική αυτή ερώτηση. Η σύγχυση μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας είναι εξόφθαλμη και προκλητική.
Θεσμικά δεν έχει καμία αρμοδιότητα ο Υπουργός Δικαιοσύνης να προωθεί ερωτήσεις βουλευτών στον Άρειο Πάγο να απαντηθούν εν ονόματί του. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας δεν είναι και δεν πρέπει να λειτουργεί σα να είναι υφιστάμενο του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς έτσι καταστρατηγούνται κάμποσα άρθρα του Συντάγματος. Ακόμη κι αν έπρεπε να ενημερωθεί από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου για να απαντήσει, δεν αντιλαμβανόμαστε τί σκοπό εξυπηρετούσε η αποκάλυψη αυτής της διαδικασίας προς τον ερωτώντα.
 
Για όλα τα παραπάνω, ο ΣΥΔΑΝΕΦ, αμέσως μόλις έλαβε γνώση της διαδικασίας, απέστειλε επιστολές προς όλους τους ερωτώντες βουλευτές, αφενός θίγοντας την διαδικασία και τις ασαφείς απαντήσεις που δόθηκαν, αφετέρου για το αν θεωρούν ότι έχουν καλυφθεί από τις απαντήσεις που έχουν λάβει και έτσι έχουν καλύψει την κοινοβουλευτική τους υποχρέωση προς το εκλογικό σώμα, ή αν θεωρούν ότι πρέπει να επανέλθουν θίγοντας τα κακώς κείμενα προς τους αποδέκτες των ερωτήσεων.
Το αίτημα του ΣΥΔΑΝΕΦ παραμένει και το τονίζουν και αρχαιοπρεπώς «οι καιροί ου μενετοί», κάντε κάτι άμεσα, αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία κινούμενοι μέσα στα Ευρωπαϊκά πλαίσια, νομοθετώντας την αποπληρωμή των δανείων με βάση την αρχική ισοτιμία εκταμίευσης, πριν να είναι αργά- πρέπει άμεσα να εξαλειφθεί η αδικία που αφορά δεκάδες χιλιάδες Έλληνες δανειολήπτες, αποκαθιστώντας το αίσθημα δικαίου. Δεν πρέπει να βρεθούν στον δρόμο χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες θα συνεχίσουν να χρωστούν ένα αόριστο κεφάλαιο και τέλος δεν πρέπει να διαταραχθεί η κοινωνική σταθερότητα της χώρας μας.
Βρείτε μας στο Google News, στο Facebook, στο LinkedIn, και στο Instagram
Νεότερη Παλαιότερη