Trending

HOL: πέρασε σε κερδοφορία για πρώτη φορά

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Hellas On Line για το πρώτο τρίμηνο του 2013 δείχνουν ότι η εταιρία πέρασε σε κερδοφορία για πρώτη φορά.

Αναλυτικά:

Οικονομικά αποτελέσματα
A' τρίμηνο '13 A' τρίμηνο '12 Διαφορά %
Συνολικά Έσοδα 56.512.855 61.977.271 (8,8%)
EBITDA1 17.747.914 16.653.595 6,6%
% περιθώριο EBITDA 31.4% 26.9% +4,5μον
Κέρδη προ φόρων 28.815 (4.465.095) -
Λειτουργικές Ταμειακές Ροές 11.501.688 13.995.915 (17,8%)
Επενδύσεις 6.302.083 8.106.312 (22,3%)
Καθαρός Δανεισμός 166.660.311 177.269.626 (6,0%)

Τα συνολικά έσοδα για το α’ τρίμηνο μειώθηκαν κατά 8,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και έφτασαν τα € 56,5 εκατ. από € 62,0 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Η μείωση στα έσοδα οφείλεται κυρίως στη μείωση των τελών τερματισμού προς κινητά αλλά και σταθερά δίκτυα, η οποία επηρεάζει τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής καθώς και από τερματισμό κλήσεων στο δίκτυο μας. Ταυτόχρονα, οι συνθήκες έντονου ανταγωνισμού στην αγορά σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση που έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών έχουν επιφέρει μείωση στο μέσο έσοδο ανά πελάτη τόσο στις οικιακές όσο και στις εταιρικές υπηρεσίες.
Τα λειτουργικά κόστη, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, μειώθηκαν κατά 14% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2012. Η μείωση αυτή αποδίδεται κατά 35% στην αποτελεσματική διαχείριση κόστους από την εταιρία και το υπόλοιπο στα μειωμένα τέλη τερματισμού κινητής και σταθερής.
Η αντιστάθμιση της μείωσης των εσόδων από τη μεγαλύτερη μείωση των λειτουργικών εξόδων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από € 16,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι σε € 17,7 εκατ. για το α’ τρίμηνο του 2013. Παρά το αντίξοο μακροοικονομικό περιβάλλον και τον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά η hellas online πέτυχε την αύξηση του περιθωρίου κέρδους, ως συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους της.
Παράλληλα, η μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά €10 και πλέον εκατομμύρια σε συνδυασμό με τη μείωση των επιτοκίων οδήγησε σε σημαντική βελτίωση του χρηματοοικονομικού της κόστους κατά € 1,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αποτέλεσμα των ανωτέρω, σε συνδυασμό και με τη μείωση των αποσβέσεων κατά € 2,1 εκατ. σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2012, ήταν στο α’ τρίμηνο του 2013 η hellas online να πετύχει οριακή κερδοφορία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από καταβολής της αγοράς των εναλλακτικών παρόχων.
Στο α’ τρίμηνο του 2013, οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα € 11,5 εκατ. έναντι € 14,0 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2012. Η μείωση κατά € 2,5 εκατ. οφείλεται στις αυξημένες αποπληρωμές υποχρεώσεων οι οποίες αποτυπώνονται στη μείωση των υπολοίπων προμηθευτών σε € 71,5 εκατ. από € 80,0 εκατ. στο τέλος του 2012. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι το υπόλοιπο των προμηθευτών στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο ήταν € 87,8 εκατ.
Στοιχεία Συνδρομητικής Βάσης

A' τρίμηνο '13 A' τρίμηνο '12 Διαφορά %
Ενεργοί συνδρομητές LLU 496.167 471.551 5.2%
Καθαρές νέες συνδέσεις LLU 3.614 5.212 (30,7%)
Μερίδιο αγοράς LLU 27.1% 27.6% -0.4μον
Σύνολο ευρυζωνικών συνδρομητών 501.428 478.646 4.8%
Καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις 3.300 4.652 (29.1%)
Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του α’ τριμήνου του 2013 ανήλθε σε 496.167 πελάτες, αύξηση 5,2 % σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και πλέον έχει ξεπεράσει τους 500.000 πελάτες. Το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς είναι 27,1%. Παράλληλα με την αύξηση της συνδρομητικής βάσης εξακολουθεί να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προσφορά συνδυαστικών υπηρεσιών μέσω της εμπορικής συνεργασίας με τη Vodafone στοχεύοντας στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και κατά συνέπεια στη διεύρυνση του χρόνου παραμονής του στην εταιρεία.

Επενδύσεις
Οι επενδύσεις της εταιρείας το α’ τρίμηνο του 2013 ανήλθαν στα € 6,3 εκατ., ενώ έφτασαν συνολικά τα € 410,6 εκατ. από τις αρχές του 2006, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών, τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας, καθώς και των υπηρεσιών hol cloud.
Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της εταιρείας εκτείνεται σε πάνω από 5.000 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 72% των γραμμών του ΟΤΕ με 325 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ.

Πρόσφατες Εξελίξεις
Η hellas online όντας η πρώτη εταιρεία τηλεπικοινωνιών με ολοκληρωμένες υπηρεσίες cloud, ήδη εδώ και ένα χρόνο περίπου, έχει προσφέρει το hol cloud για επιχειρήσεις σε αρκετές εταιρείες και οργανισμούς. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013, οι Airotel, Mercedes Benz, Huyndai Hellas, hellas sites, Newlead Shipping, ΕΡΓΟΦΙΛ, κ.α. εμπιστεύτηκαν στην hellas online τη «μετάβασή τους στο σύννεφο». Παράλληλα, το hol cloud έλαβε την 1η πιστοποίηση στην Ελλάδα για λειτουργία συστημάτων cloud κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2005, ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τη διαχείριση ασφάλειας των πληροφοριών. Η hellas online επενδύoντας στο hol cloud και την εξέλιξή του, θα παρέχει σύντομα και τις υπηρεσίες Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Security as a Service (SecaaS), καθώς και Desktop as a Service (DaaS - desktop virtualization), εμπλουτίζοντας σημαντικά το portfolio των λύσεών της.
Η hellas online και η Vodafone δημιούργησαν Wi-Fi holspot και 3G hotspots σε περισσότερα από 150 καταστήματα Goody’s και Flocafe πανελλαδικά, συμβάλλοντας σημαντικά στη δυνατότητα πρόσβασης στο Internet και εκτός σπιτιού. Το έργο αποτελεί μία παγκόσμια καινοτομία, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η τεχνολογία FemtoCell σε συνδυασμό με την τεχνολογία Wi-Fi από την hellas online, για την παροχή πρόσβασης στο Internet μέσω 3G δικτύου και WiFi holspot δικτύου.
Το hol video club, το πλουσιότερο on demand περιεχόμενο με περισσότερες από 3.000 ταινίες, τηλεοπτικές και παιδικές σειρές στην Ελλάδα, συνεχίζει να εμπλουτίζει το περιεχόμενο του με οσκαρικές ταινίες -και για πρώτη φορά διαθέσιμες ένα μήνα μετά την τελετή απονομής-, και μερικές από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές, όπως των μοναδικών τηλεοπτικών σειρών του ABC TV on demand (Lost, Desperate Housewives, Grey’s Anatomy, Private Practice, Cougar Town, Dirty Sexy Money, Ugly Betty, κα) με όλα τα επεισόδια και κύκλους άμεσα διαθέσιμα.
Τέλος, το ισχυρό εταιρικό πελατολόγιο της εταιρίας συνεχίζει να διευρύνεται με νέους πελάτες και νέες υπηρεσίες προς υφιστάμενους πελάτες όπως, BMW, Mars Hellas, Europcar, Fairsky Tankers, ΒΙΑΜΑΞ, Εθνικό Θέατρο, Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρία, Τράπεζα Πειραιώς, κα.
<-- Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα
Νεότερη Παλαιότερη