Trending

Eurobank: αποχώρηση του Αν. Διευθύνοντος Συμβούλου - η επιστολή αποχώρησης

Με μια αναλυτική επιστολή ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Νικόλαος Καραμούζης αποχαιρετά το προσωπικό μετά από 14 χρόνια παρουσίας στην Τράπεζα.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:
"Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από δεκατέσσερα χρόνια γόνιμης παρουσίας μου στη Eurobank, έκλεισε ένας σημαντικός επαγγελματικός κύκλος, που περικλείει τα καλύτερα, ίσως, επαγγελματικά και προσωπικά μου χρόνια, τις πιο μεστές και ενδιαφέρουσες εμπειρίες ζωής.

Γνώρισα στη Eurobank σπουδαίους, ικανούς και αφοσιωμένους συναδέλφους και μοιράστηκα μαζί τους τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, το όραμα και τις προκλήσεις της δημιουργίας, το στόχο να χτίσουμε μαζί μια Τράπεζα – πρότυπο λειτουργίας: ιδιωτική, πελατοκεντρική, δυναμική, καινοτόμο, ποιοτική, με σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση, με σεβασμό στον πελάτη και τον εργαζόμενο, με κοινωνική αναφορά, με αξιοκρατία, συλλογικότητα, αποτελεσματικότητα, εντιμότητα, κύρος και προσφορά στην κοινωνία και την οικονομία.

Είχα το προνόμιο να ηγηθώ στο Wholesale Banking ικανών, δημιουργικών, έντιμων, αξιόπιστων και αφοσιωμένων στη δουλειά τους συναδέλφων, που σπάνια συναντάς στην επαγγελματική σου ζωή, να διαμορφώσω μαζί τους μια ενιαία αντίληψη και φιλοσοφία για το πως δημιουργείς εταιρικές υπεραξίες με σεβασμό σε αρχές και συγκεκριμένα πρότυπα λειτουργίας, στελέχη που συνέβαλαν καθοριστικά με τη δράση τους, την επιμονή τους και τις πρωτοβουλίες τους, στη δημιουργία της εταιρικής αξίας της Eurobank.

Στη δύσκολη και αβέβαιη κοινωνική και οικονομική συγκυρία που ζούμε στην Ελλάδα, δώσαμε συλλογικά και συντεταγμένα, αλλά κόντρα στο κύμα, σε ταραγμένα νερά, μια μεγάλη μάχη για να κρατήσουμε ψηλά τις αξίες μας, το ηθικό του προσωπικού, το επιχειρηματικό πρότυπο λειτουργίας μας, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τους πελάτες, την εμπιστοσύνη των αγορών, τα κεφάλαια και τη ρευστότητά μας, την εικόνα και το κύρος μας, ενώ μειώσαμε σημαντικά το κόστος λειτουργίας χωρίς ακρότητες. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αναγκαίας αναδιάρθρωσης, πουλήσαμε έγκαιρα σημαντικές θυγατρικές εξωτερικού και ξεκινήσαμε να αξιοποιούμε δημιουργικά τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας (όπως η πρόσφατη συμφωνία με τη Fairfax Holding για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Eurobank Properties).

Με συλλογική δουλειά, μετά την αναστολή της συγχώνευσής μας με την Εθνική και την άντληση από την Τράπεζα του συνόλου των απαιτούμενων κεφαλαίων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, διαμορφώσαμε μαζί με την υπόλοιπη Διοίκηση και σε συνεργασία με διεθνείς συμβούλους ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης του Ομίλου και επιστροφής του σε κερδοφορία το 2015. Παράλληλα, στοχεύσαμε και τελικά προσελκύσαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, το ενδιαφέρον ξένων ποιοτικών, στρατηγικών επενδυτών, οι οποίοι υπέβαλαν το ενδιαφέρον τους για την Τράπεζα στις αρμόδιες αρχές. Επιδιώξαμε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική λειτουργία και τη συνέχειά μας μέσα από τη διατήρηση του ιδιωτικού μετοχικού μας χαρακτήρα, που είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Τράπεζας, των εργαζόμενων, των πελατών και της ελληνικής οικονομίας.

Σας ευχαριστώ όλους θερμά από βάθους καρδιάς για την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή σας, καθώς και για τη μακρόχρονη συνεργασία μας. Κρατώ βαθειά μέσα μου τις καλύτερες στιγμές μας και τη φιλία μας.

Στο Wholesale Banking, με την αμέριστη στήριξη και εμπιστοσύνη των πελατών μας, τη σκληρή δουλειά, την κινητοποίηση, το αμείωτο ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό του προσωπικού, τις ειλικρινείς και καθαρές σχέσεις μεταξύ μας, τη σημαντική συμβολή και άριστη συνεργασία με τις υπόλοιπες επιχειρησιακές μονάδες της Τράπεζας, τις οποίες ευχαριστώ θερμά και στο πλαίσιο ενός μακροχρόνιου επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης εργασιών, που μαζί καταρτίσαμε, κατορθώσαμε να διαμορφώσουμε συλλογικά και σταδιακά ηγετική παρουσία σε σημαντικές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Αναπτύξαμε, επίσης, κερδοφόρες και ποιοτικές δραστηριότητες εκτός Ελλάδος, των οποίων ηγούνται άξια και ικανά στελέχη, αφοσιωμένα στη δουλειά τους (π.χ. Κύπρος, Τουρκία μέχρι την πώλησή της, Λουξεμβούργο, International Treasury, Custody), δραστηριότητες που ακόμα και σήμερα καταγράφουν πολύ ικανοποιητικές επιδόσεις, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η ανάπτυξη εργασιών συνοδεύθηκε με αποτελεσματική και συντηρητική διαχείριση των κινδύνων και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Διατηρήσαμε υψηλή την ποιότητα του εταιρικού δανειακού μας χαρτοφυλακίου, παρά την πενταετή κρίση και ύφεση στην Ελλάδα και πρόσφατα στην Κύπρο, (όπως επιβεβαιώνεται και από τις ανεξάρτητες μελέτες της BlackRock για την Ελλάδα και της Pimco για την Κύπρο), των επενδύσεων (είχαμε, τελικά, από τα χαμηλότερα ποσοστά έκθεσης σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ως ποσοστό του Ενεργητικού σε σχέση με τον ανταγωνισμό) και των προσφερόμενων υπηρεσιών (όπως επιβεβαιώνεται από τις δεκάδες διεθνείς διακρίσεις που λάβαμε, την εσωτερική αξιολόγηση επιχειρησιακών μονάδων από το προσωπικό που τολμήσαμε και εισαγάγαμε και τις ανεξάρτητες εξωτερικές μετρήσεις ικανοποίησης πελατείας, που οργανώσαμε).

Συστρατευθήκαμε σε ένα όμορφο ταξίδι, κερδίσαμε πολλές μάχες, δημιουργήσαμε σημαντική εταιρική αξία, είχαμε σημαντικές επιτυχίες αλλά και αποτυχίες, εντείναμε τον ανταγωνισμό στην αγορά προς όφελος των πελατών, καθιερώσαμε σύγχρονες αξιοκρατικές μεθόδους διαχείρισης του προσωπικού, διαμορφώσαμε ηγετική παρουσία στην αγορά, διεθνοποιηθήκαμε, αναλάβαμε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και διαχειριστήκαμε σημαντικούς κινδύνους, δημιουργήσαμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι στο τέλος δεν κατορθώσαμε, για λόγους ίσως πέρα από τις θεμιτές δυνατότητες και τον έλεγχό μας, να οδηγήσουμε την Τράπεζα σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναδιάταξη του τραπεζικού συστήματος, εκεί που ονειρευτήκαμε και στοχεύαμε, δεν πείσαμε τους πρώην βασικούς μετόχους της Τράπεζας, που στήριξαν με συνέπεια και μεγάλο τελικά

κόστος την Τράπεζα για πάνω από είκοσι χρόνια, για την αξία και την προοπτική της Τράπεζάς μας στο νέο περιβάλλον. Αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες που μου αναλογούν για τις παραπάνω εξελίξεις.

Είμαι βέβαιος ότι, η Τράπεζα στη νέα της πορεία, υπό τη νέα της άξια Διοίκηση και με τη δική σας σημαντική συμβολή, δέσμευση και ενδιαφέρον, θα φθάσει εκεί που της αξίζει και θα διαδραματίσει ξανά σημαντικό ρόλο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το πρόσωπο της Τράπεζάς μας στην κοινωνία είμαστε όλοι εμείς. Παρ’ όλο που η κυρίαρχη εικόνα της Eurobank στην κοινωνία ήταν τα ποσοτικά της επιτεύγματα και η δυναμική ανάπτυξη εργασιών, υπάρχει και μια άλλη λιγότερο γνωστή και προβεβλημένη, αλλά εξίσου σημαντική ανθρώπινη πτυχή της Τράπεζάς μας.

Είναι η Eurobank, που διαμόρφωσε με ευαισθησία μια σύγχρονη πολιτική εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης τα τελευταία 10 χρόνια. Στήριξε και επιβράβευσε με συνέπεια και διακριτικότητα τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις καινοτόμες ιδέες, το περιβάλλον με δεκάδες πρωτοβουλίες, αλλά κυρίως τους 11.800 νέους αριστούχους απόφοιτους Λυκείων από όλη την Ελλάδα, που βραβεύσαμε μέσα από το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» τα τελευταία δέκα χρόνια. Είναι η Eurobank που προσέλαβε και εκπαίδευσε τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες νέους επιστήμονες, χωρίς διακρίσεις, με ποιοτικά και αξιοκρατικά κριτήρια, προσφέροντάς τους ένα δημιουργικό περιβάλλον λειτουργίας και ολόπλευρης ανάπτυξης των ικανοτήτων τους.

Είναι η Eurobank, που με διακριτικότητα στήριξε και στηρίζει εμπράκτως την οικογένεια, τη χήρα και τα παιδιά του ηρωικού πιλότου Κωνσταντίνου Ηλιάκη, που θυσιάστηκε για την πατρίδα. Είναι η Eurobank, που συμπαραστάθηκε στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, τη μετανάστρια που δέχθηκε μια άνανδρη επίθεση με οξύ, από σκοτεινούς κύκλους ως «τιμωρία» για τη στάση και τη διεκδίκησή της για μια αξιοπρεπή και έντιμη διαβίωση και δουλειά. Είναι η Eurobank, που στάθηκε δίπλα στα παιδιά του αστυνομικού Γιώργου Βασιλάκη που δολοφονήθηκε κάνοντας το καθήκον του στο γραφείο του, θύμα σκοτεινής και τυφλής τρομοκρατικής βίας.

Είναι η Eurobank, που επέλεξε όλα αυτά να μείνουν μακριά από τους προβολείς της δημοσιότητας.

Είναι η Eurobank, των κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών με τους φορείς της επιχειρηματικότητας (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΣΒΒΕ, Εξαγωγικοί Σύνδεσμοι) για την προώθηση της οικονομικής εξωστρέφειας, της καινοτομίας και των προοπτικών της χώρας στο εξωτερικό (π.χ. πρωτοβουλίες όπως το Go International, το Exportgate.gr, το Investor Forum, ο Διαγωνισμός Έρευνας και Καινοτομίας «Η Ελλάδα Καινοτομεί!»).

Είναι κι αυτή η Eurobank - η δική μας Τράπεζα. Είναι το δικό μας ανθρώπινο και κοινωνικό πρόσωπο ευθύνης και αλληλεγγύης που, επιμένοντας σε διακριτική προσέγγιση και χαμηλούς τόνους, ίσως σήμερα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι δεν το αναδείξαμε αρκετά.

Ευελπιστώ ότι στο τέλος αυτού του ιστορικού κύκλου για την Τράπεζά μας, έχουμε κερδίσει το σεβασμό του ανταγωνισμού, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των πελατών, την αναγνώριση της κοινωνίας και των αγορών για την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών μας.

Η αποχώρησή μου από τη Eurobank είναι στενάχωρη προσωπικά. Γιατί δεν θα έχω πια το προνόμιο να συνεργάζομαι μαζί σας και γιατί δεν κατόρθωσα να φθάσω τελικά, παρά το υπέροχο ταξίδι, στην Ιθάκη που ονειρεύτηκα. Παρέμεινα μέχρι τέλους πιστός στους θεσμούς, την ανεξαρτησία και την αξιοκρατία σαν στάση ζωής και τήρησα και σεβάστηκα στο ακέραιο τις διαδικασίες αξιολόγησης της Διοίκησης, που καθιερώθηκαν, και συμπεριλάμβαναν και τη δική μου αξιολόγηση από εσάς. Η δική σας αναγνώριση με τιμά ιδιαιτέρως και τη θεωρώ ως τη μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή μου. Αισθάνομαι ότι, η προσπάθεια αυτών των 14 ετών έπιασε, τελικά, τόπο, δεν πήγε χαμένη, γιατί κυρίως αναγνωρίστηκε και εκτιμήθηκε από όλους εσάς, γιατί η Τράπεζα, ξεπερνώντας τις πραγματικές δυσκολίες και τα τεχνητά εμπόδια, προχωρά τελικά μπροστά σε μια ανεξάρτητη δυναμική πορεία προόδου και προοπτικής.

Κάθε τέλος είναι ένα νέο ξεκίνημα, μια ελπιδοφόρα αρχή. Οι δεσμοί μας παραμένουν ισχυροί. Σας ευχαριστώ για όλα όσα μου προσφέρατε.

Καλή επιτυχία σε όλους σας."
<-- Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα
Νεότερη Παλαιότερη