ΤΕΛ. ΝΕΑ
1 Μαΐου 2015

Θέσεις εργασίας στην Pinnatta

Οι ακόλουθες θέσεις εργασίας δημοσιοποιήθηκαν από την Pinnatta, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές startups. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναζητά:

  • Graphic Designer
  • Back-End Engineer
  • Android Engineer

με έδρα την Αθήνα. Η Pinnatta υποστηρίζεται από επενδυτές από την Αμερική, τη Ρωσία, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ελλάδα. 

Graphic Designer
DESCRIPTION

Pinnatta, οne of the fastest growing Greek startups, is looking for a talented Graphic Designer to join our Creative team in Athens and help us create amazing content.

The company is backed up by investors in the US, UK, Russia, China, Japan and Greece and retains offices in Silicon Valley (California, US) and Athens (Greece). 

If you are creative, fast learner, experimental and want to become part of an extremely talented team, with global aspect and huge potential, feel free to contact us! 

Responsibilities:

Graphics design from scratch
Photo editing
Participation in brainstorming sessions
Research on new styles and concept ideas
Direct collaboration with content engineers and marketing team
REQUIREMENTS

Very good Photoshop and Illustrator skills
Basic animation skills
Team spirit
Portfolio

2 years working experience (optional)

Back-End Engineer
DESCRIPTION

Pinnatta, οne of the fastest growing Greek startups, is looking for a talented (junior to mid) software Engineer to join our Engineering team in Athens and participate in the evolution of our innovative service.

The company is backed up by investors in the US, UK, Russia, China, Japan and Greece and retains offices in Silicon Valley (California, US) and Athens (Greece). 

If you have a very strong understanding of what it takes to build a scalable service and want to become part of an extremely talented team, with global aspect and huge potential, feel free to contact us! 

Responsibilities

Develop API and services that will be used in real time, from millions of people
Ensure that the code will perform, scale and is secure
Debug, fix code and help developers in debugging their code through the higher level insight you have
Troubleshoot reported cases to the customer service and draft RFCs that naturally occur from the reported cases
Make real time database scheme transitions
Ensure the validity at any time of the data we keep, through checks, scripts and inspection
Handle big data in real time or process them in batch so as to provide views and insights
Consult on technical issues
Write documentation
REQUIREMENTS

Always be ready to accept new challenges and responsibilities
Have a solid knowledge of PHP 5.3 using it for development for 2+ years
Be familiar with OOP and Design Patterns
Have implemented APIs in the past
Have worked with third party APIs 
Ability to setup, administrate and troubleshoot a Linux server
Ability to configure, administrate, troubleshoot an Apache server
Working experience with at least one of SQL and/or NoSQL Database 
Working experience of caching layers
Experience in message passing mechanisms and implementation of asynchronous code
Strong knowledge of HTTP protocol and JSON format
JavaScript, HTML and CSS fluency
Believe that quality is a discipline that must be exercised in every level
Team player
Good communications skills


Nice to have:

Previous experience in cloud IAAS
Experience with at least one web framework
Ability to analyze and present big data
Portfolio of open source projects or reference from private projects
Experience in internationalization (i18n)
BENEFITS

Very competitive salary
Stock options package
Extra yearly bonuses based on both personal and company's overall performance 
Health and Dental Insurance 

Android Engineer
DESCRIPTION

Pinnatta, οne of the fastest growing Greek startups, is looking for a sharp Android Engineer to join our Engineering team in Athens and particiapte in the evolution of our innovative service.

The company is backed up by US, Russian, Chinese and Greek investors and retains offices in Silicon Valley (California, US) and Athens (Greece). 

If you are interested in mobile apps and want to become part of an extremely talented team, with global aspect and huge potential, feel free to contact us! 

Responsibilities:

Design and implement advanced applications for the Android platform
Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features
Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability
Work on bug fixing and improving application performance
Continuously discover, evaluate and implement new technologies to maximize development efficiency
REQUIREMENTS

2+ years of Android development
Have published or worked at least one Android app
Experience with Android SDK
Experience working with remote data via HTTP and JSON
Experience with third-party libraries and APIs (e.g. Facebook)
Experience with scripting languages (e.g. ANT)
Experience with Version Control Systems (e.g. GIT)
Working knowledge of the general mobile landscape, architectures, trends, and emerging technologies
Solid understanding of the full mobile development life cycle
BENEFITS

Very competitive salary
Stock options package
Extra yearly bonuses based on poth personal and company's overall performance 
Health and Dental Insurance 
Trip to Silicon Valley
Flexible working hours
Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ.
<-- Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα