ΤΕΛ. ΝΕΑ
8 Δεκεμβρίου 2015

Πολύ αρνητικά αποτελέσματα από τον Όμιλο Πήγασο και τις Αττικές Εκδόσεις

Ιδιαίτερα αρνητικά και με υψηλές ζημίες είναι τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι Αττικές Εκδόσεις και ο Όμιλος Πήγασος.

Αναλυτικά:
Κύκλο εργασιών ύψους 17.700.187 ευρώ παρουσίασε το εννιάμηνο του 2015 η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις έναντι 21.107.938 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Οι ζημίες της αυξήθηκαν στα 1.772.151 ευρώ το εννιάμηνο του 2015 από 93.669 ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εννιάμηνο.

Αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 119.225.076 ευρώ εμφανίζει το εννιάμηνο του 2015 ο Όμιλος του Πήγασου. Ο
ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε στα 33.275.197 ευρώ από 44.683.686 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Οι ζημίες προ φόρων ανέβηκαν στα 36.644.817 ευρώ από 18.085.310 ευρώ το εννιάμηνο του 2014. Για την εταιρεία υπάρχει ζήτημα βιωσιμότητας για τους επόμενους 12 μήνες, όπως σημειώνεται στις παρατηρήσεις του ελεγκτή.
Πηγή