ΤΕΛ. ΝΕΑ
15 Δεκεμβρίου 2015

Αίτηση για εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας κατέθεσε ο ΟΤΕ

Αίτηση κατέθεσε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ο ΟΤΕ μέσω της θυγατρικής του ΟΤΕ Estate για άδεια προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, εικοσαετούς διάρκειας και συνολικής ισχύος 50 μεγαβάτ.

Στόχος του ΟΤΕ δηλώνεται ότι είναι η κάλυψη αποκλειστικά των δικών του αναγκών. Η κίνηση αυτή, δηλώνεται, αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ΟΤΕ για τη μείωση του λειτουργικού του κόστους και είναι σύμφωνη με την τάση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών καταναλωτών, οι οποίοι λαμβάνουν άδειες εμπορίας-προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των αναγκών τους μέσω δικών τους εταιρειών.
Η ΟΤΕ Estate διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, εμπορικής αξίας περίπου 0,88 δις ευρώ βάσει της εκτίμησης που έγινε στο τέλος του έτους 2014 από την εκτιμητική εταιρία American Appraisal Hellas Ltd. Ειδικότερα, η ακίνητη περιουσία του ΟΤΕ περιλαμβάνει 2.297 οικόπεδα συνολικής επιφανείας 9,28 εκ. τ.μ., εκ των οποίων έχουν ανεγερθεί 2.385 κτίρια συνολικής δομημένης επιφανείας 1,14 εκ. τ.μ.