ΤΕΛ. ΝΕΑ
29 Δεκεμβρίου 2015

Αλλάζει χέρια πασίγνωστη αλλαντοβιομηχανία

Ένα μεγάλο deal στην Ελληνική αγορά είναι έτοιμο προς υπογραφή μετά τις γιορτές. Αφορά την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της γνωστή αλλαντοβιομηχανία Νίκας από την εταιρία Chipita του Σπ. Θεοδωρόπουλου μέσω των τραπεζών.

Το συγκεκριμένο deal, που μετρά από τον Νοέμβριο του 2014, όταν και το σχήμα Chipita Impala Invest εξέφρασε το ενδιαφέρον μέσω της κατάθεσης επίσημης πρότασης εξαγοράς της αλλαντοβιομηχανίας, βρέθηκε αντιμέτωπο με μια σειρά γεγονότων, αρχής γενομένης με τα capital controls, τα τραπεζικά stress test, την ανακεφαλαιοποίηση και κατ’ επέκταση την επιβεβλημένη αναδιάρθρωση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών.
Σε κάθε περίπτωση, το «κλειδί» το κρατούν οι τράπεζες. καθώς η επίτευξη της συμφωνίας εξαγοράς της Νίκας από την Chipita Impala θα έχει πολλαπλές αναγνώσεις στην αγορά καθώς πέρα από τη νέα ανάσα που θα δώσει στην κοκκινισμένη αλλαντοβιομηχανία ενδεχομένως να αποτελέσει και εν δυνάμει «πιλότο» σε αντίστοιχα deal που ακολουθήσουν.
Υπενθυμίζεται ότι ως προς τη συγκεκριμένη συμφωνία, μεταξύ των βασικών σημείων -σύμφωνα με όσα αναφέρουν πληροφορίεςπεριλαμβάνεται: κούρεμα του δανεισμού της εταιρείας που σήμερα κυμαίνεται στα περίπου 70 εκατ. ευρώ, χωρίς τα factoring ή/και κατά περίπτωση αξιολόγηση των δανείων, μεταβίβαση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προς τις τράπεζες (η οποία θα προηγηθεί του κουρέματος των δανείων) και γενναία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να γυρίσουν τα αρνητικά κεφάλαια της Νίκας, τα οποία στο εννεάμηνο του 2015 κυμαίνονται για τον όμιλο στα 35 εκατ. ευρώ.
Πάντως, όσο δεν προχωρούν οι διαδικασίες, καθυστερεί και η ισχυροποίηση της Νίκας, δεδομένου ότι τα προβλεπόμενα της συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν στο οικονομικό νοικοκύρεμα της εταιρείας, ενώ την ίδια ώρα στο πακέτο εξαγοράς έχουν προβλεφθεί και κεφάλαια που αφορούν κινήσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα και νέας ώθησης των σημάτων της αλλαντοβιομηχανίας.
Oι κίνδυνοι
Μεταξύ των κινδύνων στους οποίους βρίσκεται εκτεθειμένη η Νίκας, όπως αποτυπώνονται στην οικονομική έκθεση του εννεαμήνου, περιλαμβάνονται: η αδυναμία ανακτησιμότητας απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες, η περαιτέρω μείωση της ρευστότητας, η μείωση πωλήσεων λόγω μειωμένης ζήτησης, η απομείωση της αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων λόγω μη ανακτησιμότητας.
Επισημαίνεται ότι παρά την ύπαρξη των προαναφερόμενων κινδύνων, οι δραστηριότητες της εταιρείας συνεχίζονται κανονικά.
Στο μεταξύ, θα πρέπει να προσμετρηθεί και το γεγονός ότι από πλευράς ενδιαφερόμενων κεφαλαίων, η επικείμενη εξαγορά της Νίκας -που ακολουθεί την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της Λακωνικής Τροφίμων από την Impala Investαποτελεί μόνο ένα μέρος των προσδοκιών των δύο ενδιαφερόμενων παιχτών για την αγορά των αλλαντικών, αφού η εκφρασμένη επιδίωξη του επενδυτικού σχήματος Chipita Impala είναι να αποτελέσει τον consolidator του κλάδου.