ΤΕΛ. ΝΕΑ
9 Δεκεμβρίου 2015

Έρχονται 7.000 αποχωρήσεις από τις Τράπεζες με εθελουσία έξοδο

Εμπροσθοβαρή προγράμματα εθελουσίας εξόδου που θα φθάσουν έως τους 7 χιλιάδες εργαζομένους στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος εξετάζουν οι διοικήσεις των τραπεζών.
Η Τρόικα, o SSM και η DGCom κατά την εξέταση των πλάνων αναδιάρθρωσης συγκλίνουν στην άποψη ότι με προγράμματα εθελουσίας εξόδου έως 7 χιλιάδων εργαζομένων συνολικά και κόστους – κατά μέσο όρο – 420 εκατ θα έχει επιτευχθεί μια σημαντική μείωση λειτουργικού κόστους. 
Με βάση τραπεζικές πηγές οι 44 χιλιάδες εργαζόμενοι στις τράπεζες θα μειωθούν σε 37 χιλιάδες αριθμός εργαζομένων που αντιπροσωπεύει αναλογικότερα τις ανάγκες των τραπεζών μετά μάλιστα την αύξηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και της μετατόπισης μέρους της κοινωνίας σε ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
Αξιόπιστη τραπεζική πηγή αναφέρει ότι η Τρόικα ζητάει ως συνήθως εμπροσθοβαρή προγράμματα εθελουσίας εξόδου που σημαίνει μπορεί να ξεκινήσουν από το β΄ 6μηνο του 2016 και να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016. 
Το κόστος με τα προγράμματα εθελουσίας θα επιβαρύνει την χρήση 2016 αλλά πρακτικά θα βελτιώσει σημαντικά τους χρηματοοικονομικούς δείκτες των τραπεζών ειδικά στο λειτουργικό κόστος. 
Με βάση όλες τις ενδείξεις οι νέες εθελούσιες έξοδοι θα είναι οι τελευταίες που θα πραγματοποιηθούν στο τραπεζικό σύστημα.
Ήδη συνολικά έχουν αποχωρήσει 27 χιλιάδες εργαζόμενοι μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου και φυσικής αποχώρησης, αριθμός ρεκόρ που ισοδυναμεί στην Ελλάδα – όχι σε επίπεδο ομίλου - με τους εργαζομένους σχεδόν 3 συστημικών τραπεζών.
Το ζήτημα είναι αν υπάρξουν υποχρεωτικές κινήσεις εξαγορών μικρών τραπεζών αν η ΕΚΤ και η Τρόικα φανεί ελαστική με τους στόχους για τους εργαζομένους ανά τράπεζα…..