ΤΕΛ. ΝΕΑ
17 Απριλίου 2016

Εγκρίθηκε η ίδρυση κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή στο ΑΠΘ

Μια απόφαση με ιδιαίτερη σημασία είναι αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο έκρινε νόμιμο προεδρικό διάταγμα του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση εισαγωγικής κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή στο ΑΠΘ.

Η κατεύθυνση θα ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Στη γνωμοδότησή τους οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι η ίδρυση της κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών "συναρτάται με τη διευκόλυνση των αποφοίτων των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης να ολοκληρώσουν τις θεολογικές σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και με την ανάγκη ενός διαθρησκευτικού  διαλόγου".

Όμως το Δικαστήριο έκρινε μη νόμιμη τη μετονομασία του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του Καποδιστριακού κόβοντας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του ίδιου υπουργείου. Με αυτό ζητείτο να μετονομαστεί το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών της  Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε Τμήμα "Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών".

Οι σύμβουλοι Επικρατείας στη γνωμοδότησή τους έκριναν πως το επίμαχο ΠΔ είναι σε απόκλιση από τη γνώμη της "Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση" (ΑΔΙΠ).
capital.gr