ΤΕΛ. ΝΕΑ
18 Απριλίου 2016

Παραιτήσεις με νόημα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Δύο Μέλη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση "Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοινώνει ότι οι κ.κ. Pierre Mariani 
και Wouter Devriendt, Μη Εκτελεστικά Μέλη του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, υπέβαλαν την παραίτησή τους. Η απόφαση του κ. Mariani οφείλεται σε αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και έχει άμεση ισχύ, ενώ η απόφαση του κ. Devriendt σχετίζεται με την ανάληψη καθηκόντων του ως CEO στην τράπεζα Dexia. Ο κος Devriendt θα αποχωρήσει από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ στις 30 Απριλίου 2016.

H διαδικασία επιλογής και αντικατάστασης των δύο μελών του Γενικού Συμβουλίου θα ανατεθεί από την Επιτροπή Επιλογής σε διεθνή εταιρεία συμβούλων."