ΤΕΛ. ΝΕΑ
26 Απριλίου 2016

Πότε θα αρθούν τα capital controls

Με βάση τα παραδείγματα της Κύπρου και της Ισλανδίας, που όμως δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα, τα capital controls στην Ελλάδα αναμένεται να αρθούν πριν τα τέλη του 2017 ή το αργότερο αρχές του 2018.

Σταδιακά μέχρι τότε αναμένεται να υπάρξει ελαστικοποίηση και μερική άρση αλλά η πλήρης κατάργησή τους δεν αναμένεται σύντομα. 

Η μεγαλύτερη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν ο χαρακτηρισμός των νέων καταθέσεων ως νέο χρήμα (new money) το οποίο δεν θα υπόκειται σε capital controls. Μέχρι τότε όμως υπάρχει πολύς δρόμος καθώς οι καταθέσεις έχουν μειωθεί στα 120,3 δισεκατομμύρια, το χαμηλότερο ποσό τα τελευταία 13 χρόνια...