ΤΕΛ. ΝΕΑ
29 Απριλίου 2016

Το νέο οργανόγραμμα της Τράπεζας Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει τη νέα οργανωτική δομή του Συγκροτήματος που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την πορεία της Τράπεζας για απλοποίηση και αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Οι πιο κάτω Εκτελεστικοί θα αναφέρονται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, John Hourican και θα αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας:

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Αναπληρωτής Διευθύνοντας Σύμβουλος και Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών - Χριστάκης Πατσαλίδης
Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων - Μιχάλης Αθανασίου
Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης - Ελίζα Λειβαδιώτου

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Χάρης Πουαγκαρέ

Διευθυντής Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων - Πανίκος Νικολάου

Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Τραπεζικών

Υπηρεσιών (IBS) και Διαχείρισης Κεφαλαίων και Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών (WBAM) - Λούης Ποχάνης

Εκτελεστικός Πρόεδρος Ασφαλιστικών Εταιρειών - Άριστος Στυλιανού

Διευθύνοντας Σύμβουλος Τράπεζας Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) & Channel Islands - Nick Fahy

Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων & Απομόχλευσης Διεθνών Δραστηριοτήτων - Μίλτος Μιχαηλάς Διευθυντής Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης & Ανάκτησης Χρεών - Nick Smith

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, Μιχάλης Αθανασίου αναφέρεται απευθείας και στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Σόλωνας Μάτσιας και ο Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων, Μιχάλης Περσιάνης θα αναφέρονται στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού θα αναφέρεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων θα αναφέρεται επίσης και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο για θέματα στρατηγικής.

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Συμμόρφωσης, Μάριος Σκανδάλης αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου και λειτουργικά στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου. Η Γενική Διευθύντρια EuroLife, Άρτεμης Παντελίδου θα αναφέρεται στον Εκτελεστικό Πρόεδρο Ασφαλιστικών Εταιρειών. Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, Γιώργος Ζορνάς αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου.