ΤΕΛ. ΝΕΑ
14 Μαΐου 2016

Τιτάν και Quest ξεφορτώνονται μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς

Σε αθρόες πωλήσεις μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησαν ήδη οι εισηγμένες εταιρείες Τιτάν και Quest μέσα στον Απρίλιο.

Τις μετοχές αυτές τις είχαν αγοράσει στην τελευταία αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη τους στο πρόσωπο του κ. Σάλλα, ωστόσο, όπως επισημαίνουν χρηματιστηριακοί παράγοντες, η πρόσφατη άνοδος της τιμής της μετοχής τους έδωσε την ευκαιρία να πάρουν πίσω το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων τους, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν για την κάλυψη άλλων αναγκών των εταιριών τους.

Η Τιτάν πούλησε 1.733.333 μετοχές της Πειραιώς ενώ η Quest περίπου 2.133.000.