ΤΕΛ. ΝΕΑ
18 Μαΐου 2016

Ελληνική βιομηχανία συμβιβάστηκε με το αμερικάνικο ΣΔΟΕ για 13,94 εκατ.

Σε συμβιβασμό με τον αμερικανικό ΣΔΟΕ (IRS) οδηγήθηκε η ΦΑΓΕ για τον τρόπο που τιμολογούσε τα δικαιώματα στην μητρική εταιρεία η αμερικανική θυγατρική της. 

Mε το συμβιβασμό που έγινε η εταιρεία μείωσε αναδρομικά τις δαπάνες για δικαιώματα που καταβάλλονταν από τη FAGE USA στη ΦΑΓΕ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 25 Σεπτεμβρίου 2012 κατά 13,945 εκ ευρώ.

Το ποσό αυτό βάση σύμβασης που συνάφθηκε το 2016 έπρεπε να επιστραφεί στη FAGE USA από την εταιρεία ενώ καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης και αποπληρώθηκε και μάλιστα έντοκα τον περασμένο Μάρτιο του 2016.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να επηρεάσει τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικής εταιρείας.