ΤΕΛ. ΝΕΑ
7 Μαΐου 2016

Πρόστιμα 1,4 εκατομμύρια ευρώ σε πασίγνωστη ελληνική εταιρεία

Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος από τις φορολογικές αρχές των χρήσεων 2008, 2009 και 2010 καθώς και ο ειδικός έλεγχος επί συναλλαγών χρήσεων 2005-2008, καταλογίζοντας συνολική επιβάρυνση 1.401.872 ευρώ. Από τα 1,401 εκατ. ευρώ το μεγαλύτερο μέρος 1,169 εκατ. ευρώ αφορά καταλογισμό διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, στην οποία επικεφαλής είναι ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλιου Γεώργιος Κορρές, το παραπάνω ποσό επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης του 2015.

Θυμίζουμε πως η εταιρεία Κορρές , η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία καλλυντικών και ειδών προσωπικής περιποίησης και ομορφιάς παρουσίασε το 2015 ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 1,395 εκατ. ευρώ (κυρίως λόγω των φόρων που της επεβλήθησαν). Επίσης ζημιές 1,863 εκατ. ευρώ είχε παρουσιάσει και το 2014.
mononews.gr