ΤΕΛ. ΝΕΑ
29 Ιουνίου 2016

"Μπλόκο" στην ανακήρυξη του Διευθύνοντος Συμβούλου

Ένα ατελείωτο κουβάρι ξετυλίγεται στην Τράπεζα Πειραιώς καθώς μετά την έγκριση του ΤΧΣ στο πρόσωπο του Κύπριου Χρήστου Παπαδόπουλου όλοι ανέμεναν τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την τυπική ανακήρυξή του στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Όμως, σύμφωνα με τραπεζικές φήμες, υπάρχει ένα ρεύμα μεταξύ μετόχων στην Τράπεζα που δεν συμφωνεί με τη συγκεκριμένη επιλογή.

Ο Χρήστος Παπαδόπουλος αποτελεί πρόταση του εξωτερικού συμβούλου Egon Zehnder και είχε πάρει την  έγκριση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αντίθετα, οι φήμες επιμένουν ότι δεν πήρε την έγκριση του SSM "με το αιτιολογικό ότι δεν επέδειξε διοικητικές ικανότητες όσο ήταν στην Standard Chartered."

Εν τω μεταξύ το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον Γιώργο Πουλόπουλο ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο.

Στον Γιώργο Πουλόπουλο ανατέθηκε και η άσκηση των καθηκόντων του διευθύνοντος συμβούλου, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου CEO.

Ο κ. Πουλόπουλος εργάζεται ως στέλεχος στην Τράπεζα 17 χρόνια και είναι ο CFO της Τράπεζας Πειραιώς τα τελευταία 6 χρόνια.


Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παραιτήθηκε από τη θέση του προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου ο Σταύρος Λεκκάκος, ο οποίος παραμένει μέλος του Δ.Σ της Τράπεζας.