ΤΕΛ. ΝΕΑ
9 Ιουνίου 2016

Η Credit Agricole πουλά τη θυγατρική της στην Ελλάδα Credicom

Μια επιβεβαίωση από πλευράς ομίλου Credit Agricole ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση της εν Ελλάδι θυγατρικής του Credicom Consumer Finance παρέχει η ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2015 της τελευταίας.

Όπως αναφέρει η έκθεση και δημοσιεύει το Euro2day, «ο μέτοχος της τράπεζας αξιολογεί τις στρατηγικές του επιλογές αναφορικά με το ενδεχόμενο αποεπένδυσης από την Ελλάδα. Κατά την τρέχουσα φάση, βρίσκεται σε διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις αναφορικά με το ενδεχόμενο πώλησης της συμμετοχής του σε πιθανούς επενδυτές».