ΤΕΛ. ΝΕΑ
30 Ιουνίου 2016

Εθνική Τράπεζα: Νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. KurtGeiger εξελέγη η κ. Marianne Økland εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας.

Η κ. Marianne Økland έχει καριέρα άνω των 25 ετών και κατέχει διεθνή και εκτενή εμπειρία στο χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.