ΤΕΛ. ΝΕΑ
8 Ιουλίου 2016

Στον έλεγχο των τραπεζών περνά γνωστός Όμιλος

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Όμιλος Euromedica καθώς κρίσιμη για το μέλλον του χαρακτηρίζεται η επόμενη εβδομάδα.

Έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ της διοίκησης της εταιρείας και των πιστωτριών τραπεζών, με στόχο την εξεύρεση συμφωνίας για «την επόμενη μέρα» της εισηγμένης.

Τα προβλήματα είναι πάμπολλα, το βάρος των χρεών τεράστιο και τουλάχιστον η πλευρά των τραπεζών φαίνεται να έχει πειστεί πως η λύση θα πρέπει να βρεθεί... χθες. 

2015: Κύκλος εργασιών 161,4 εκατ. ευρώ, ζημιογόνο EBIT 29,1 εκατ., κόστος χρηματοδότησης 21,9 εκατ., ζημία προ φόρων 54,6 εκατ., αρνητικά ίδια κεφάλαια 212 εκατ., αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 433 εκατ. ευρώ, ληξιπρόθεσμες οφειλές 249,6 εκατ. και καθαρός δανεισμός 380 εκατ. ευρώ.

Οι τράπεζες έχουν ήδη προτείνει στη Euromedica την ανάληψη του ελέγχου της διοίκησης της εταιρείας.