ΤΕΛ. ΝΕΑ
15 Σεπτεμβρίου 2016

Αιφνίδια παραίτηση Διευθύνοντος Συμβούλου

Αιφνιδιαστική παραίτηση από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας PQH υπέβαλε ο κ. Γ. Πεχλιβανίδης. Η PQH έχει αναλάβει κατόπιν διαγωνισμού τον συντονισμό των 16 υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, με συνολικό υπό διαχείριση ενεργητικό (μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα) ύψους περίπου 9,6 δισ. ευρώ. Στην PQH συμμετέχουν ως μέτοχοι οι εταιρείες PwC Business Solutions Α.Ε., Qualco Α.Ε. (Ορέστης Τσακαλώτος) και Hoist Kredit Aktiebolag.

Προσωρινά καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας ανέλαβε, ο κ. Κωστής Μητρόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος της PricewaterhouseCoopers.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:
"Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιάννης Πεχλιβανίδης υπέβαλε για προσωπικούς λόγους την παραίτησή του που έγινε δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο με ημερομηνία 12/9. Σε αντικατάστασή του, η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας εξέλεξε ως μέλος του ΔΣ τον κ. Κώστα Μητρόπουλο, Εντεταλμένο Σύμβουλο της PwC Ελλάδος.

Το ΔΣ ανέθεσε στον κ. Μητρόπουλο τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου από την ίδια ημερομηνία. Το ΔΣ εξέφρασε προς τον κ. Πεχλιβανίδη θερμές ευχαριστίες για το έργο του και προς τον κ. Μητρόπουλο ευχές για καλή επιτυχία."