Trending

Ελληνική εταιρεία αποφάσισε να διανείμει μετοχές στο προσωπικό της

Η Μοτοδυναμική ανακοινώνει ότι το διοικητικό της συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 17/10/2016 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να εκτελέσει τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και να διαθέσει και κατανείμει 65.134 ίδιες μετοχές που κατέχει στο προσωπικό της.

Σημειώνεται ότι η εταιρία έχει αποκτήσει, δυνάμει των αποφάσεων των από 30.5.2008, 23.4.2010, 17.5.2011, 26.6.2012, 29.5.2013 και 5.6.2015 γενικών συνελεύσεων, και κατέχει σήμερα 65.134 ίδιες μετοχές της, οι οποίες υπολείπονται του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η διάθεση των μετοχών θα γίνει με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

α) Οι προς διάθεση μετοχές συνιστούν κοινές ονομαστικές μετοχές και παρέχουν στον/ους αποκτώντα/ες πλήρη μετοχικά δικαιώματα, ιδίως δικαιώματα ψήφου και λήψης μερίσματος.

β) Οι προς διάθεση μετοχές θα προσφερθούν στο σύνολο του προσωπικού και ειδικότερα σε όλους τους υπαλλήλους που απασχολούνται, κατά τον χρόνο υποβολής προσφορών, δυνάμει σύμβασης εργασίας. Το δικαίωμα απόκτησης των προς διάθεση μετοχών είναι προσωποπαγές και ανεκχώρητο.

γ) Οι προς διάθεση μετοχές θα διατεθούν στο προσωπικό έναντι ανταλλάγματος, ποσού 0,35 ευρώ ανά μετοχή (τιμή διάθεσης).

δ) Έκαστος ενδιαφερόμενος δύναται να εκδηλώσει την πρόθεση του για απόκτηση μέρους ή του συνόλου των προς διάθεση ιδίων μετοχών, έως την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου και ώρα 5.00 μμ, απευθυνόμενος στη γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτής δήλωσης. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των εν λόγω εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και την έκδοση απόδειξης παραλαβής ορίζεται η κα Βενετία Ματθαίου.

ε) Σε περίπτωση που οι προσφορές απόκτησης μετοχών εκ μέρους του προσωπικού υπερκαλύψουν την ποσότητα των προς διάθεση ιδίων μετόχων, η κατανομή των μετοχών θα γίνει με την μέθοδο prorata, ήτοι κατ' αναλογία της υποβληθείσας προσφοράς εκάστου ενδιαφερομένου προς το σύνολο των προς διάθεση μετοχών.

στ) Κατόπιν οριστικοποίησης του/ων δικαιούχου/ων των προς διάθεση μετοχών, θα λάβει χώρα εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών. Η καταβολή του τιμήματος των μετοχών από τον/ους αποκτώντα/ες θα πραγματοποιηθεί κατά την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού. Η μεταβίβαση των μετοχών θα γίνει με μεταφορά των κινητών αξιών στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών του αποκτώντος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας των Άυλων Τίτλων. Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη