ΤΕΛ. ΝΕΑ
11 Δεκεμβρίου 2016

Αυξήθηκε η συμμετοχή της BlackRock στην Alpha Bank

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 8.12.2016 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 7.12.2016 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου άυλες μετοχές σε ποσοστό 5,06%, αφαιρουμένων αυτών που ανακοίνωσε ότι κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Η υποχρέωση γνωστοποιήσεως προέκυψε, δεδομένης της ανόδου του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου άνω του ορίου του 5%. Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->