Trending

Ξένο fund επενδύει 50 εκατομμύρια ευρώ στη Grivalia στην Ελλάδα

Το IFC, μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, χορηγεί μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους €50 εκατομμυρίων στην Grivalia Properties, την κορυφαία εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα  με στόχο τη βελτίωση των επιχειρηματικών υποδομών και την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των εμπορικών ακινήτων. Μέσω αυτής της συνεργασίας, το IFC εισαγάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Πιστοποίηση «Αριστείας Σχεδιασμού για Μεγαλύτερη Αποδοτικότητα» (Excellence in Design for Greater Efficiencies-EDGE).

Ο τομέας των εμπορικών ακινήτων, αποτελεί σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών υποδομών στην Ελλάδα και αντιστοιχεί περίπου στο 6% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά τη διάρκεια της ύφεσης, ο κλάδος έχει επηρεαστεί από τη μείωση των τιμών των ακινήτων, τα επίπεδα ενοικίων, την επενδυτική ικανότητα και τη συνολική μείωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Η συγκεκριμένη επένδυση του IFC θα βοηθήσει την Grivalia να υλοποιήσει σημαντικές ανακαινίσεις και βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης στις εμπορικές εγκαταστάσεις που διαθέτει σε όλη την Ελλάδα.

Ο Γιώργος Χρυσικός, Διευθύνων Σύμβουλος της Grivalia δήλωσε: “Είναι μεγάλη μας τιμή να συνεργαζόμαστε με ένα από τα πιο αξιόπιστα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με στόχο τις επενδύσεις στην ελληνική οικονομία. Η Grivalia παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους εργαζομένους και την τοπική κοινωνία μέσω επιλεκτικών επενδύσεων σε κεντρικά εμπορικά ακίνητα, υιοθετώντας βέλτιστες βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές με άμεσο θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον.»

Σήμερα, η Grivalia κατέχει και λειτουργεί σχεδόν 90 εμπορικά ακίνητα, κυρίως στην Ελλάδα, τα οποία μισθώνονται από εταιρείες διαφόρων κλάδων, όπως αυτές των τραπεζών,  του λιανικού εμπορίου και των κεντρικών γραφείων παραγωγικών επιχειρήσεων. Στην αγορά των εμπορικών ακινήτων, τα κτίρια αντιστοιχούν στο 37% της κατανάλωσης ενέργειας.

Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, το ΙFC εισάγει στην ελληνική αγορά την Πιστοποίηση «Αριστεία Σχεδιασμού για Μεγαλύτερη Αποδοτικότητα» (Excellence in Design for Greater Efficiencies-EDGE). Τα κτίρια με πιστοποίηση EDGE πρέπει να καταναλώνουν 20% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τα τοπικά πρότυπα. Οι συγκεκριμένες βελτιώσεις θα βοηθήσουν την Ελλάδα να επιτύχει τους στόχους της για την κλιματική αλλαγή βάσει της Οδηγίας της Ε.Ε για την ενεργειακή απόδοση, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνολική ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα χάρη στη μείωση της κατανάλωσης και του ενεργειακού κόστους. 

«Η επένδυση αυτή είναι η πρώτη συμφωνία του IFC στην Ελλάδα στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα και συνάδει με την επιλεκτική και προσωρινή στρατηγική του IFC για τον επαναπροσδιορισμό της Ελλάδας σε πολλά μέτωπα» είπε ο Tomasz Telma, Περιφερειακός Διευθυντής του IFC σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία. «Η επένδυση αυτή θα συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στον εμπορικό τομέα των ακινήτων και θα βοηθήσει στο να καταστούν οι επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές, με σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές επιχειρηματικές υποδομές και μειωμένα ενεργειακά κόστη.»

Η Ελλάδα εντάχθηκε στο πλαίσιο χρηματοδότησης της Παγκόσμιας Τράπεζας, ωστόσο, το 2015, μετά από αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του IFC ενέκρινε μια επιλεκτική και προσωρινή επαναδραστηριοποίηση του στην Ελλάδα. Το IFC συνεχίζει να αξιολογεί επενδυτικές ευκαιρίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τις υποδομές και σε άλλους τομείς με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και βοηθώντας τη χώρα να προσελκύσει ξένες επενδύσεις αλλά και να προωθήσει τις εγχώριες. Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη