Trending

Κρίθηκε παραπλανητική η διαφήμιση του Cosmote TV Cinema Pack

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειμένου να αξιολογήσει εάν η εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε. 

Κατά τη συνεδρίαση η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι το διαφημιζόμενο προϊόν CINEMA PACK στην τιμή των 15,90€/μήνα περιλαμβάνει ταινίες και σειρές, τις οποίες χάρις στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS μπορεί ο συνδρομητής να βλέπει κατ’ επιλογήν του, τη στιγμή που θέλει («on demand», όπως αναφέρεται στην επικοινωνία) χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Παράλληλα, ο συνδρομητής του CINEMA PACK έχει πρόσβαση στην υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, που προβάλλει ταινίες και σειρές με χρέωση.

Α. Η Επιτροπή αξιολογώντας την υπό έλεγχο επικοινωνία του CINEMA PACK, ως προς τη συνολική, τελική εντύπωση που δημιουργεί, σχημάτισε ομόφωνα την άποψη ότι ο συνδυασμός των εικόνων που προβάλλονται, με το λεκτικό που εκφωνείται και τις πληροφορίες που εμφανίζονται με super μπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή σε σύγχυση ή/και παραπλάνηση.

Συγκεκριμένα, στο οπτικό μέρος προβάλλονται με γρήγορο ρυθμό σκηνές και τίτλοι από διάφορες ταινίες και διάφορες σειρές, κάποιες εκ των οποίων παρέχονται δωρεάν ενώ κάποιες άλλες με χρέωση. Ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται η διάκριση μεταξύ των δύο αυτών περιπτώσεων είναι κατά την κρίση της Επιτροπής ελλιπής και αναποτελεσματικός (on/off ένδειξη «ON DEMAND», που εναλλάσσεται με ταχύτητα και εμφανίζεται με μικρό μέγεθος στη γωνία της οθόνης, ανάλογα με την ταινία/σειρά που προβάλλεται).

Το – με συνεχείς εναλλαγές εικόνων – οπτικό συνοδεύεται από το λεκτικό «… και τώρα με την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS+ βλέπεις on demand, τη στιγμή που θέλεις, επιλεγμένες πρεμιέρες και τίτλους σειρών δωρεάν. Απόκτησε κι εσύ το CINEMA PACK της COSMOTE TV μόνο με 15,90€/μήνα.» και από το super «… για on demand χρήση απαιτείται σύνδεση internet. Η υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND είναι προαιρετική με χρέωση 1,49–4,50€/ταινία», με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα δυσνόητο και υπό μία έννοια αντιφατικό μήνυμα για τον καταναλωτή που τελικά είναι πιθανό να μην μπορεί να αντιληφθεί τι ακριβώς αγοράζει στην αναφερόμενη τιμή των 15,90€/μήνα, τι μπορεί να απολαμβάνει δωρεάν και τι όχι.

Η σύγχυση αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι ο όρος «on demand» χρησιμοποιείται για να περιγράψει δύο διαφορετικές υπηρεσίες, εκ των οποίων η μία είναι δωρεάν, ενώ η άλλη απαιτεί πληρωμή.

Β. Σχετικά με τον ισχυρισμό «όλα τα στούντιο του Hollywood» (τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό), η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι είναι απόλυτος, υπερβολικός και δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, αφού ο αριθμός των στούντιο του Hollywood είναι μεγαλύτερος των 13 με τα οποία συνεργάζεται η COSMOTE, σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε.

Γ. Αναφορικά με τον ισχυρισμό «πάνω από 500 πρεμιέρες το χρόνο» (τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό), για τον οποίο η πλευρά BOLD OGILVY / COSMOTE υποστήριξε ότι αφορά σε πρεμιέρες ταινιών και σειρών αθροιστικά, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι είναι ασαφής αφού δεν προκύπτει ξεκάθαρα ότι στον αριθμό των 500 συμπεριλαμβάνονται ταινίες και σειρές και ότι μπορεί να εκληφθεί ότι αφορά στις πρεμιέρες μόνο ταινιών, επειδή ο εν λόγω ισχυρισμός στη συνέχειά του αναφέρει «… και περισσότερες από 100 σειρές» διαχωρίζοντας έτσι τις ταινίες από τις σειρές. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η προβολή τίτλων που συνοδεύει οπτικά τον ισχυρισμό δεν είναι ικανή να προσδιορίσει με σαφήνεια το περιεχόμενο, καθώς δεν μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενο ότι ο θεατής οπωσδήποτε γνωρίζει εάν οι τίτλοι αυτοί που εμφανίζονται αντιστοιχούν σε ταινία ή σειρά. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο εν λόγω ισχυρισμός δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν ο αριθμός που αντιστοιχεί στις πρεμιέρες ταινιών (στην τιμή των 15,90 χωρίς επιπλέον χρέωση, δηλαδή αυτές που προβάλλονται από τα κανάλια COSMOTE 1, COSMOTE 2, SUNDANCE TV και Village Cinema HD) είναι μικρότερος των 500.

Δ. Σχετικά με τον ισχυρισμό «για σένα που θέλεις αποκλειστικό κινηματογραφικό περιεχόμενο» (ραδιοφωνικό), κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής υπονοείται ότι όλο το κινηματογραφικό περιεχόμενο που έχει ήδη αναφερθεί στην επικοινωνία (πάνω από 500 πρεμιέρες το χρόνο, από όλα τα στούντιο του Hollywood, περισσότερες από 100 σειρές) προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα στους συνδρομητές του CINEMA PACK της COSMOTE TV, γεγονός που δεν είναι ακριβές, αφού μέρος αυτού παρέχεται και από άλλη συνδρομητική πλατφόρμα.

Επομένως, ο ισχυρισμός αυτός δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς και μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένες εντυπώσεις.

Ε. Αναφορικά με την καταχώρηση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι απεικονίζονται τίτλοι ταινιών και σειρών που προβάλλονται είτε με χρέωση, από το COSMOTE CINEMA ON DEMAND, είτε χωρίς επιπλέον χρέωση στο CINEMA PACK, με δυνατότητα on demand θέασης, μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV PLUS, χωρίς να διακρίνονται με κανέναν τρόπο μεταξύ τους. 

Επίσης στο κείμενο αναφέρεται «επιπλέον με την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS βλέπεις on demand τη στιγμή που θέλεις, επιλεγμένες πρεμιέρες και κύκλους σειρών δωρεάν», αλλά και «…η υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND είναι προαιρετική με χρέωση 1,49–4,50€/ταινία».

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι προκύπτει ένα δυσνόητο και υπό μία έννοια αντιφατικό μήνυμα για τον καταναλωτή που τελικά είναι πιθανό να μην μπορεί να αντιληφθεί τι ακριβώς αγοράζει στην αναφερόμενη τιμή των 15,90€/μήνα, τι μπορεί να απολαμβάνει δωρεάν και τι όχι.

Η σύγχυση αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι ο όρος «on demand» χρησιμοποιείται για να περιγράψει δύο διαφορετικές υπηρεσίες, εκ των οποίων η μία είναι δωρεάν, ενώ η άλλη απαιτεί πληρωμή.

Επιπλέον, το κείμενο «Η προσφορά ισχύει … Αναλυτικές πληροφορίες στο www.cosmote.gr » δεν είναι ευανάγνωστο, λόγω των πολύ μικρών χαρακτήρων και δεν μπορεί να γίνει κατανοητό.

Με βάση όλα τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία COSMOTE CINEMA PACK μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ή/και παραπλάνηση, προσκρούει στα άρθρα 3, 5 και 8 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός τριών ημερών. 

Στ. Σχετικά με τον ισχυρισμό «… και περισσότερες από 100 σειρές» (τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό), η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι τεκμηριώθηκε επαρκώς, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία των BOLD OGILVΥ/COSMOTE προκύπτει ότι είναι περισσότερες από 100 οι σειρές που προβάλλονται από τα κανάλια COSMOTE CINEMA 4, FOX HD, FOX LIFE HD και SUNDANCE TV και τα οποία περιλαμβάνονται στο πακέτο CINEMA PACK.

Επισημαίνουμε ότι οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα που αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη σχετική αίτηση ελέγχου. Πηγή: www.digitaltvinfo.gr Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη