Trending

Γνωστή εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου προχωρά σε λύση και εκκαθάριση

Αιολική ΑΕΕΧ: Προχωρά σε λύση και εκκαθάριση - Μετατρέπεται σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ, που πραγματοποιήθηκε την 25η Μαΐου  2018 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 44 μέτοχοι, κάτοχοι 1.534.470 μετοχών – ψήφων, σχηματίζοντας, δηλαδή, απαρτία ποσοστού 68,64% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

1.  Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2017 - 31.12.2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του  Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017.

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017.

4. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2018.

5. Μετατροπή σε αμοιβαίο κεφάλαιο  του Ν. 3283/2004 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3371/2005 με ανταλλαγή των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας στο πλαίσιο της λύσης και εκκαθάρισης αυτής.

6. Ορισμός Εκκαθαριστή.

7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.

8. Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Λοιπά θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο: Υπεβλήθησαν οι Οικονομικές Καταστάσεις  της  Εταιρικής Χρήσης 1.1.2017 31.12.2017, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού  Ελεγκτή, όπως καταρτίσθηκαν, υποβλήθηκαν αρμοδίως και δημοσιεύθηκαν.

ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2017 - 31.12.2017,  όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικώς Πρακτικά των εν λόγω Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε τις αποφάσεις αυτές.

ΘΕΜΑ 3ο : Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την  Εταιρική Χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017.

ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, ως ελεγκτική εταιρεία για την χρήση 2018 την GRANT THORNTON Α.Ε. με ΑΜ.127 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της.

ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και το δεδομένο ότι δεν υφίστανται οφειλές τις εταιρείας προς οποιοδήποτε τρίτο ούτε δικαστικές αυτής εκκρεμότητες, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (99,99% των παρισταμένων)  τη λύση και θέση απευθείας (χωρίς το διορισμό επόπτη) σε εκκαθάριση της Εταιρίας σύμφωνα με το αρ. 35 του Ν. 3371/2005 προκειμένου τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου της να ανταλλαγούν με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου του Ν.3283/2004 που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Προς υλοποίηση της εν λόγω απόφασης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την υποβολή σχετικής αίτησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3371/2005. 

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και τη ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος, περιλαμβανομένων ενδεικτικά του ορισμού Επόπτη της εκκαθάρισης ή/και Εκκαθαριστή, της πρόσκλησης προς τους δικαιούχους για την αναγγελία των πάσης φύσεως απαιτήσεών τους και της ικανοποίηση των αναγγελθέντων και επαληθευθέντων δικαιούχων, της επιλογής εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και θεματοφύλακα, της υποβολής κάθε κατά νόμον απαιτούμενης αιτήσεως ή δηλώσεως προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, κάθε αρμόδια φορολογική ή άλλη Αρχή ή Υπηρεσία, καθώς και να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, το σύνολο ή μέρος των ως άνω εξουσιών που του ανατέθηκαν ως ανωτέρω

ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ώς εκκαθαριστές τους κ.κ. Νικόλαο Σημαντήρα και Γεώργιο Κωνσταντίνο Μαρή.

ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές της Εταιρείας να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.

ΘΕΜΑ 8ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2017 ποσού 70.000€, ενώ για την χρήση 2018 ομοιως ομόφωνα και παμψηφεί, προενέκρινε  ποσό έως 70.000€.

ΘΕΜΑ 9ο: Δεν υπήρξαν. Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη